Consiliul de Administratie al Complexului Energetic Hunedoara a avizat bugetul de venituri si cheltuieli al societãtii, dar si planul de investitii.  Asa cum era de asteptat, balanta la Complexul Energetic Hunedoara va indica pierderi si în acest an, însã directorul general Viorel Stancu sustine cã pierderile vor fi mai mici. Au introdus si ajutorul de stat în buget, artificiu realizat pentru a disimula pierderile.

“Am avizat BVC-ul si planul de investitii la nivelul Consiliului de Administratie si acum urmeazã îsi cursul firesc spre Ministerul Energiei si Ministerul Finantelor. Bugetul va fi pe minus, dar tinând cont cã am introdus ajutorul de stat nu va mai fi la nivelul pierderilor din anii trecuti”,  a declarat Viorel Stancu, directorul general al Complexului Energetic Hunedoara.  CEH ar trebui sã încaseze si primii bani din ajutorul de stat pentru închidere. Se fac demersurile pentru încasarea decontului, în vederea acoperirii pierderilor aferente productiei curente ale unitãtilor de productie a cãrbunelui.

“Pentru ajutorul de stat se depune decontul cu luna aprilie, sã cãdem de acord asupra formei documentelor care le transmitem spre avizare la minister si sã sperãm cã ajungem la o concluzie asupra modului de întocmire a documentelor, o formã agreatã de minister. Nu ar trebui sã fie o problemã pentru cã mergem pe acelasi tipar ca si colegii de la SNIM si ar trebui sã accesãm primii bani pe articolul trei din decizia 787 a Comisiei Europene privind sustinerea productiei. Sunt douã tipuri de cheltuieli, pentru sustinerea productiei, pânã la închidere si pentru cheltuieli exceptionale – salariile compensatorii, lucrãrile de închidere din subteran, ecologizarea la suprafatã”, a mai subliniat sursa citatã. Pentru cã s-a modificat data la care vor fi închise cele douã exploatãri miniere, Lonea si Lupeni, este nevoie si de modificarea documentatiilor.

“Acum suntem în faza în care refacem planurile de încetare a activitãtii, având în vedere cã sunt modificate datele, nu se mai închide Lupeniul în 30 septembrie 2017, ci în 31 decembrie 2018. Se modificã aceste planuri de încetare a activitãtii, apoi se întocmesc proiectele tehnice de executie si apoi vor începe primele lucrãri de închidere subteranã”, a precizat directorul general.  Potrivit lui Viorel Stancu, viitorul Complexului Energetic Hunedoara depinde de ajutorul de stat pentru închiderea minelor, dar si de SIEG –  ajutorul oferit celor douã  termocentrale.

“Feedback-urile care le primim pentru SIEG sunt pozitive. Asta ar fi solutia de viatã a Complexului Energetic Hunedoara – ajutorul de stat pentru închidere si SIEG-ul pentru cele douã termocentrale si cele douã mine care rãmân în functiune dupã 2018”,  a concluzionat Viorel Stancu.  Pentru ca CEH sã aibã oficial buget de venituri si cheltuieli acesta trebuie aprobat în sedintã de Guvern. Asta dacã societatea nu intrã între timp în insolventã.

Monika BACIU