G uvernul a aprobat un memorandum destinat Vãii Jiului. Este vorba de memorandumul cu tema “Aprobarea planului de mãsuri pentru implementarea Initiativei privind regiunile carbonifere în tranzitie pentru Valea Jiului”.
Aprobarea memorandumului vine la scurt timp dupã vizita comisarului european Corina Cretu în Valea Jiului.
„Am început, împreunã cu Guvernul României, cu dna  ministru Rovana Plumb, care conduce acest grup de lucru în cadrul Guvernului României,  discutiile încã de la începutul anului, dupã lansarea acestei initiative la Strasbourg, în  decembrie anul trecut. Multumesc României cã a acceptat invitatia de a participa în cadrul proiectelor pilot. Vorbim de 41 de regiuni  carbonifere din Uniunea Europeanã, din 12 state membre, dar pentru 5 dintre acestea am  considerat cã este nevoie de realizarea unei strategii pe termen mediu si lung pentru o dezvoltare  economicã, socialã,  durabilã în viitor”, a afirmat comisarul european într-o conferintã de presã sustinutã la finalul  reuniunii de la Petrosani.
De cealaltã parte, la nivelul Ministerului Fondurilor Europene se pregãtea o axã specialã de finantare pentru Valea Jiului. Astfel, trebuie scrise doar proiectele pentru a putea fi accesati banii europeni. Apelul va avea o valoare de aprox. 1,5 milioane euro. În cadrul acestuia, vor putea fi finantate minim 25 planuri de afaceri cu o valoare maximã per plan de afaceri de 40.000 euro.
„Guvernul României va sprijini aceastã zonã pentru a deveni mai vizibilã atât prin resurse, cât si prin oamenii care trãiesc aici, mai inclusivã prin oportunitãti egale tuturor, mai competitivã si mai conectatã, printr-o infrastructurã dezvoltatã. Va fi elaborat un plan de  actiune pe termen scurt si mediu privind politicile sectoriale din toate domeniile, ce va fi implementat în Valea Jiului atât din fonduri nationale, cât si europene, dupã  modelul altor State Membre”, a declarat  ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, la acel moment.

Valea Jiului a beneficiat de 2,5 miliarde euro fonduri europene, în perioada de programare 2007-2013. În prezent, sunt deja în derulare proiecte în domeniul infrastructurii de  transport, apã si apã uzatã dar si de reabilitare termicã a clãdirilor.
Monika BACIU