Autoritãtile locale de la Lupeni mai fac o încercare pentru a atribui contractul de aproape un milion de lei care are ca obiect servicii de catering în cadrul proiectului Bahtalo. Douã licitatii au mai fost organizate pânã acum, însã niciun  ofertant nu a îndeplinit conditiile. La prima procedurã s-a prezentat un singur ofertant  care, însã, nu a avut documentele prevãzute de lege.  Cea de-a doua  procedurã care s-a încheiat pe data de  27 august a întâmpinat o problemã similarã. Nu a fost depusã nicio ofertã, asta desi, la nivel teoretic, în Valea Jiului existã societãti cu astfel de profil.
Primarul municipiului Lupeni sustine cã firmele de profil nu sunt interesate sã participe la licitatie din cauza pretului mult prea  mic. În plus, acest pret trebuie mentinut pe o perioadã de trei ani de zile.
“Nu au participat firmele. Dupã douã licitatii, dacã nu se prezintã nimeni putem sã schimbãm modul de atribuire si o sã cãutãm firme care sã fie interesate de pretul acesta, care, nu stiu dacã e mic sau mare. E 9,81 de lei pretul si ne-au transmis cã nu se descurcã, iar firmele nu îsi pot asuma pretul pe trei ani de zile”, a declarat Lucian Resmeritã, primarul municipiului Lupeni.
Obiectivul contractului constã în asigurarea (prepararea, livrarea, servirea, debarasarea) unui numãr stabilit de portii de preparate de bucãtãrie, sub forma unui pachet format din felul 1, felul 2, desert, pâine si apã mineralã/platã.
Durata contractului este datã de activitãtile desfãsurate în cadrul proiectului, respectiv 27 de luni din momentul semnãrii contractului de servicii.
Municipiul Lupeni este beneficiarul proiectului cu titlul”BAHTALO! Împreunã combatem sãrãcia si discriminarea”, co-finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman, cod 115093, cu o valoare totalã de 26.803.625,25 lei, din care 26.334.205,91 lei reprezintã valoarea cofinantãrii Uniunii Europene.
Monika BACIU