A dministrația locală de la Lupeni a scos la licitație un contract de peste 6 milioane de lei în vederea dotării Liceului Tehnologic Lupeni. Achiziția dotărilor face parte din proiectul “Reabilitare, modernizare și dotare Liceul Tehnologic Lupeni”.

Contractul este împărțit pe 8 loturi astfel: mobilier; materiale didactice Laborator Chimie, materiale didactice Laborator Fizică, aparatură Atelier Electromecanică, aparatură Atelier Mecanică, aparatură Atelier Auto, elevator, dotări generale.
Contractul are o valoare de 6.479.635 de lei și este finanțat din fonduri europene, prin Programul Operațional Regional.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt reabilitarea și modernizarea clădirii cu destinație de unitate de infrastructură educațională de învățământ profesional și tehnic și învățare pe tot parcursul vieții în termen de 28 de luni de la semnarea Contractului de finanțare pentru o capacitate de 657 elevi; dotarea corespunzătoare a unității de infrastructură educațională de învățământ profesional și tehnic și învățare pe tot parcursul vieții cu echipamente specifice procesului educațional, dar și a celui recreativ în termen de 28 de luni de la semnarea Contractului de finanțare; creșterea numărului de facilități pentru persoanele cu dizabilități create în vederea contribuirii la respectarea principiilor de egalitate de șanse și nediscriminare în termen de 28 de luni de la semnarea Contractului de finanțare.
Monika BACIU