Liceenii din județ pot studia în Statele Unite ale Americii. Programul FLEX este un program recunoscut de Ministerul Educației Naționale. Anul de liceu urmat în SUA poate fi recunoscut la întoarcerea în România.

Conform reglementărilor în vigoare, disponibile și pe site-ul Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor, elevilor li se poate recunoaște anul de liceu urmat în SUA. Programul FLEX nu garantează echivalarea anului de liceu, fiind un schimb cultural și nu academic.
”Pentru testările FLEX nu există niciun fel de taxe de participare, testare sau de orice alt tip. De asemenea, nu există taxe în cazul întreruperii voluntare a programului din varii motive ce țin de bursier. Testele de limba engleză FLEX nu pot fi echivalate prin niciun alt certificat de limbă și nu se solicită ca aplicantul să dețină un certificat de limba engleză.
Familiile bursierilor români nu trebuie să găzduiască în loc un alt copil, pe perioada bursei FLEX. Familiile gazdă din SUA sunt atent selectate de către organizații de plasament specializate, fiind verificate din varii puncte de vedere. Acestea pot avea copii sau nu, pot locui în comunități mari, medii sau mici și pot fi de diverse vârste. Un bursier nu poate alege sau propune familia la care să locuiască”, informează ISJ Hunedoara.
Bursa este adresată în egală măsură și liceenilor cu dizabilități, cât și celor provenind din diverse minorități, programul nefăcând niciun fel de discriminare în acest sens.
Candidații interesați de program și care îndeplinesc condițiile de eligibilitate sunt invitați în perioada 1 septembrie – 13 octombrie 2022 să participe la procesul de selecție care va consta în 3 runde.
RUNDA 1: Această rundă va include o aplicație online preliminară și 3 întrebări de tip eseu care trebuie finalizate și trimise în termen de 10 zile de la începerea aplicației. Aplicatia online este disponibilă la adresa: https://ais.americancouncils.org/flex.
RUNDA 2: Dupa trimiterea aplicației online, elevii vor fi invitați să participe la un test online de limba engleză
RUNDA 3: Această etapă de semi-finală va începe în luna noiembrie și va include un interviu, încă 3 întrebări de tip eseu, un test complet de limba engleză și o aplicație ce va trebui completată personal de către fiecare elev. Elevii care vor trece de această etapă vor fi ulterior notificați de biroul American Councils România.
Numărul de burse pentru 2023-2024 este de 30 de burse. Selecția liceenilor se face integral de către o comisie de selecție din SUA, formată din profesioniști din varii domenii. Nicio selecție nu se face în România.
Monika BACIU