În cadrul Proiectului POCU/379/6/21/125144 ,,EU – ANTREPRENOR – creșterea participării studenților din categorii vulnerabile la programe de studii de licență prin inovare antreprenorială”, finanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 6: Educație și competențe, OS.6.7, 6.9, 6.10, care se va derula pe perioda 27 mai 2019 – 27 mai 2021 se regăsește și subactivitatea 4.3.

Documentarea, proiectarea și operaționalizarea în cadrul Centrelor Universitare de Inovare Socială și Antreprenoriat Studențesc EU-ANTREPRENOR a unei platforme online pentru abordarea inovatoare – informarea și consilierea profesională a studenților din anii terminali ai ciclului de licență din învățământul terțiar universitar, coordonată și realizată de către un Expert IT platformă de inovare și un Expert competențe socio – emoționale.
De la demararea proiectului și până la momentul creării Platformei de
inovare EU-Antreprenor a fost elaborat unui Ghid de informare și consiliere profesională utilizat în activitățile online cu studenții în care s-a făcut referire la obiectivele/finalitățile urmărite prin derularea activităților de informare și consiliere profesională a studenților din anii terminali ai ciclului de licență din învățământul terțiar universitar, au fost descrise serviciile de informare și consiliere profesională, a etapelor acestui proces, a competențelor socio-profesionale și a competențelor antreprenoriale, pașii ce trebuie urmați în cadrul unui proces de informare și consiliere/orientare profesională,
precum și metodele și tehnicile de
consiliere/orientare profesională ce vor fi utilizate în activitatea cu studenții pe parcursul derulării acestui proiect.
De asemenea, au fost finalizate și aplicate chestionarele de consiliere profesională și de evaluare a potențialului antreprenorial al studenților din grupul – țintă ce au fost urcate pe platforma online. Astfel pe platformă de regăsesc: Testul de Consiliere profesională ,,Ce meserie
vi se potrivește?” și Testul de competențe antreprenoriale. Începând cu luna iulie 2020 au fost organizate de sesiuni de orientare profesională cu absolvenții pentru accesarea de locuri de muncă, site-uri de recrutare și
ajutor AJOFM. Lunar sunt analizate și interpretate rezultatele studenților din anii terminali care fac parte din grupul țintă, la cele două teste online și se transmit fiecăruia în parte (online), recomandări cu privire la orientarea în profesie, alegerea carierei și inițierea unei afaceri. De asemenea sunt realizate activități de asistență și sprijinire a studenților în rezolvarea diverselor probleme, asumarea de riscuri și oferirea de îndrumare profesională, asigurându-se sprijin de ordin tehnic pentru accesarea conținutului
platformei de inovare.

Conf. univ. dr. ec. Ciurea Maria
Expert evaluare
inovare și parteneriate