Interviu cu Senatorul NICULA Vasile Cosmin, candidat USL pentru un nou mandat de Senator în colegiul Valea Jiului

Reporter:  Domnule Nicula, suntem la jumãtatea campaniei electorale. În interviul trecut, erati foarte optimist si motivat. S-a schimbat ceva din atitudinea dumneavoastrã?

Nicula Vasile Cosmin: Din contrã! Implicarea în campania electoralã si activitãtile programate nu ne prea lasã timp de altã atitudine! Existã o efervescentã a echipei, extrem de molipsitoare, indiferent de vârstã. Mi-e foarte drag sã vãd alãturi de noi, pe stradã, pensionari si tineri, bunici si nepoti, cu totii motivati de acelasi slogan: Împreunã pentru o Vale mai bunã!

Reporter:  Existã o parte a presei din Valea Jiului care nu vã prea iubeste si vã cam toacã mãrunt. Cum comentati aceastã situatie?

Nicula Vasile Cosmin:  Problemã ar fi dacã toatã lumea m-ar lãuda si mi-ar aduce osanale! Atunci adevãratul exercitiu al democratiei ar fi pus în pericol. E absolut normal ca în campania electoralã sã existe dispute în mass-media, lucru usor de sesizat si la nivel central, nu doar în Valea Jiului. Încerc sã ignor toate rãutãtile gratuite si mã încarc pozitiv cu energia transmisã de alegãtori si de simpatizanti. Într-adevãr, e usor frustrant sã vezi cã în lipsã de dovezi concrete, esti atacat pentru numele cu care te-ai nãscut, de exemplu. Dar stiu sigur cã cetãtenii din Valea Jiului au un nivel de inteligentã care le permite sã vadã dincolo de aceste rãutãti gratuite, scrise la comandã.

Reporter: Înainte de înregistrare, mi-ati declarat cã vreti sã vorbim despre o problemã deosebitã din Valea Jiului. La ce v-ati referit?

Nicula Vasile Cosmin:  În cei patru ani de mandat, nu cred cã a existat vreo sãptãmânã de audiente fãrã sã îmi fie semnalatã aceeasi problemã. Este vorba despre situatia aproape de neconceput a femeilor din Valea Jiului. Eu sunt un politician care crede în egalitatea de sansã. Pentru mine, din punct de vedere profesional si al sansei acordate, între femei si bãrbati nu existã nicio diferentã. Din pãcate, experienta din cei patru ani de mandat, mi-a demonstrat cã statutul femeii în Valea Jiului nu este egal cu cel al bãrbatului.

Reporter: Concret, care sunt diferentele sesizate?

Nicula Vasile Cosmin:  Totul pleacã de la inexistenta unor locuri de muncã pentru femei. Este foarte trist – însã asta este realitatea. Femeile din Valea Jiului nu au unde sã munceascã, nu au o alternativã profesionalã. Sunt foarte putine exceptiile, în mare parte femeile lucreazã în institutiile deconcentrate, în sistemul de învãtãmânt sau în sãnãtate, unde si asa – posturile au fost blocate. O femeie din Valea Jiului, de vârstã medie, în loc sã fie în plinã ascensiune profesionalã, aici e o bucurie sã aibã un loc de muncã. Nici vorbã de egalitate de sansã, în acest context discutãm strict despre norocul de a lucra undeva.

Reporter: Credeti cã se poate remedia acest dezechilibru socio-profesional?

Nicula Vasile Cosmin:  Da. E drept cã mai totul în Valea Jiului se învârte în jurul mineritului. Însã o focalizare pe înfiintarea de locuri de muncã pentru femei poate asigura o dezvoltare economicã sistemicã. De la sprijinirea înfiintãrii IMM-urilor si pânã la atragerea de investitori în domeniile specifice, cum ar fi industria usoarã si turismul – sunt mãsuri constructive menite sã ajute profesional aceastã categorie. O sã fac o parantezã pentru a vã da un exemplu personal: sotia mea. Dincolo de faptul cã este o mamã si o sotie extraordinarã si pentru asta tin sã-i multumesc, este o femeie interesatã de cariera ei iar acest lucru o bucurã si o împlineste. Am toatã admiratia pentru femeile care se dedicã în întregime familiei si renuntã la o carierã, dar trebuie sã recunoastem cã nu asta este ceea ce îsi doresc marea majoritate.

Reporter:  Aveti dreptate. În Valea Jiului o femeie fericitã este o femeie care are un loc de muncã – si asta nu e corect. Cam în aceeasi situatie sunt si tinerii…

Nicula Vasile Cosmin:  Da. Poate nu chiar la fel de grav. Din pãcate, în cazul tinerilor a intervenit un alt factor primejdios: emigrarea. Terminã sau nu scoala, îsi iau sau nu bacalaureatul – cu totii au în plan sã plece ”dincolo” sã se realizeze. Problema gravã e cã, pentru ei, la vârsta majoratului, realizarea visatã e doar materialã si nu se iau în calcul si pierderile mari conexe.

Reporter:  Care sunt aceste pierderi?

Nicula Vasile Cosmin:  Discutãm despre pierderi la toate palierele. În primul rând, la nivel de familie se creazã un dezechilibru. Pãrintii bãtrâni, rãmasi în tarã fãrã niciun sprijin, dar si copiii abandonati de pãrinti plecati la muncã în strãinãtate. S-au dezbãtut aceste subiecte de nenumãrate ori, dar rezultatul a fost acelasi:  plecarea la muncã în strãinãtate este o formã de abandon gravã, care afecteazã în egalã mãsurã atât individul plecat, cât si familia rãmasã.

Din punct de vedere al dezvoltãrii zonei, pierderea este foarte mare. Ne pleacã tineretul educat si scolit pentru a asigura viitorul zonei. Copii buni, în care sistemul de învãtãmânt a investit cunoastere, în care pãrintii au investit resurse materiale, dar mai ales asteptãri.

Reporter: De ce ar rãmâne tinerii, domnule senator?

Nicula Vasile Cosmin: Greu de rãspuns. Greu de rãspuns aici si acum. Însã, ca de fiecare datã, istoria si patriotismul sunt cei mai buni sfetnici. Ce ar fi fost neamul românesc dacã ar fi plecat tinerii din tarã de-a lungul timpului, în vremurile grele? Cred cã rãbdarea, perseverenta si responsabilitatea sunt cãile de rezolvare. Nu vreau sã întelegeti cã încerc sã disculp clasa politicã în vreun fel si sã nu îi atribui nicio vinã. Pur si simplu cred cã trebuie insistat pe asigurarea unui climat social si profesional necesar pãstrãrii tinerilor în tarã. Iar asta nu se poate face prin promisiuni electorale de dãruit tractoare si zeci de mii de euro… Tinerii trebuie sã creadã în sansa lor. Trebuie sã vadã dincolo de perspectiva imediatã. Nimic nu poate fi obtinut fãrã implicare, iar aici mã refer si la implicarea în viata politicã. Faptul cã tinerii vin sã facã politicã e cel mai bun etalon al faptului cã mentalitãtile se schimbã. Tânãrul îsi spune: Nu vreau sã fug din tarã, sã muncesc ca un rob pe santierele strãine, ci vreau sã schimb în bine tara mea prin puterea propriului exemplu. Împreunã pentru o Vale a Jiului mai bunã înseamnã împreunã pentru o atitudine mai bunã, constructivã si optimistã.  Vale a Jiului mai bunã înseamnã nu doar Nicula senator, ci fiecare locuitor al Vãii Jiului reprezentat asa cum se cuvine, responsabil. Nu un om singur poate schimba lucrurile – ci o echipã în care sã se regãseascã fiecare dintre dumneavoastrã. De aceea candidez pentru un nou mandat. Pentru o Vale a Jiului mai bunã.

A consemnat

Ioan Lazãr