În urma solicitărilor primite din partea cetăţenilor, conducerea Consiliului Judeţean Hunedoara a dispus o analiză a stării drumurilor judeţene aflate în administrarea temporară a Unităţii Administrativ Teritoriale Şoimuş.
Astfel, vizitele de lucru în teren efectuate în ultimele zile, au scos în evidenţă faptul că, pe anumite tronsoane, drumurile sunt aproape impracticabile sau pun în pericol siguranţa traficului rutier. Concret, carosabilul nu corespunde normelor în vigoare fiind afectat de execuţia unor lucrări edilitare, respectiv nu sunt întreţinute corespunzător contractului de administrare încheiat.
În aceste condiţii, Consiliul Judeţean Hunedoara a solicitat în scris Primăriei Comunei Şoimuş să execute lucrări de întreţinere periodică pentru menţinerea stării de viabilitate a sectorului de drum judeţean DJ 706A de la km 18+782 – km 22+500 şi a sectorului de drum judeţean DJ 761A de la km 0+010 – km 5+800, astfel încât circulaţia rutieră să se desfăşoare în condiţii de siguranţă şi confort.
De asemenea, având în vedere că Primăria Comunei Şoimuş este beneficiarul investiţiei „Reţea de canalizare în localităţile Bălata, Bejan, Boholt, Chişcădaga, Păuliş”, Consiliul Judeţean Hunedoara a solicitat administraţiei locale să notifice constructorul ce execută aceste lucrări cu privire la aducerea la starea iniţială de viabilitate a sectoarelor de drum afectate.
Subliniem că aducerea la starea iniţială de viabilitate a sectoarelor de drum afectate este o  obligaţie prevăzută în contractele de lucrări încheiate între operatori şi beneficiari. Conducerea Consiliului Judeţean Hunedoara mulţumeşte reprezentanţilor acelor unităţi administrativ  teritoriale care au înţeles şi respectat spiritul  şi litera contractelor de administrare, luând măsuri pentru aducerea drumurilor judeţene la starea iniţială anterior demarării diferitelor proiecte edilitare.
Biroul de presă