P entru prima dată în istoria admiterii la Liceul Teoretic Mihai Eminescu de la Petroșani, notele sunt absolut
dezastruoase. Vorbim despre cele mai mici medii cu care s-a intrat vreodată la acest liceu considerat printre cele mai bune, dacă nu primul, la nivelul județului Hunedoara.
De această dată, școala în pandemie pare să își fi spus cuvântul.

Potrivit datelor oficiale, Liceul Teoretic Mihai Eminescu are 10 locuri neocupate la profilul teoretic și tot aici, cea mai mică medie de admitere este, așa cum nu a fost vreodată, 4,09!!!
Locuri neocupate sunt și la Colegiul Decebal, la Deva, unde au rămas 9, la Dimitrie Leonida Petroșani – 18, la Vulcan -13 și la Lupeni 4.
Ultima medie de admitere dă și ea verdictul final al acestei sesiuni de admitere la liceu. La Colegiul Tehnic Mihai Viteazu Vulcan s-a intrat cu 3,62 la profilul mecanică și 5,09 la mate-info, notă mai mare ca la Teoretic Petroșani, unde la mate –info media ultimă de admitere a fost 4.09, în condițiile în care au rămas 10 locuri și acum, neocupate.
Colegiul Economic Hermes are ultima medie 5,20, Carmen Sylva, la mate info 6,76, Dimitrie Leonida – 4,30, Mircea Eliade Lupeni – mate –info 5,92, Constantin Brâncuși Petrila 4,67 și la Liceul Tehnologic Retezat Uricani ultima medie este 4,77.
1571 de absolvenţi ai clasei a VIII-a au fost admiși în învăţământul liceal de stat (anul școlar 2021 – 2022) în prima etapă de repartizare computerizată.
Ministerul Educaţiei a publicat sâmbătă, 24 iulie, ora 10:00, pe site-ul admitere.edu.ro, rezultatele repartizării computerizate în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a (anul școlar 2021 – 2022).
Au fost repartizați 1571 de elevi (99,17%) în învățământul liceal de stat din totalul elevilor cu opțiuni completate (1584): 1028 candidați au fost repartizați la filiera teoretică, iar 543 candidați la filiera tehnologică.
În total, au fost completate 16.489 de opțiuni, rezultând o medie de 10,41 opţiuni/elev.
Au fost admiși în etape anterioare repartizării computerizate:
– 175 de elevi la specializări vocaţionale;
– 12 elevi în învăţământul militar;
– 8 elevi pe locurile speciale, rezervate candidaţilor de etnie romă;
– 16 elevi în învățământul special.
Alți 520 de elevi s-au înscris pe locurile alocate rutelor de școlarizare în învățământul profesional.
Conform calendarului admiterii în învățământul liceal de stat, în perioada 25-28 iulie candidații repartizați în prima etapă vor transmite/depune dosarele de înscriere la secretariatele liceelor în care au fost admiși.
13 elevi nu au putut fi admiși în prima etapă, întrucât nu au completat suficiente opţiuni.
Aceștia vor intra în a doua etapă de repartizare computerizată și vor completa, în perioada 29 iulie – 5 august, opțiuni în fișele de înscriere alături de candidații care au fost repartizați computerizat în prima etapă de admitere, dar nu și-au depus dosarele de înscriere în termen (25 – 28 iulie) și de candidații care nu au participat în prima etapă de admitere. Completarea opțiunilor în fișe se realizează la unitatea de învățământ sau prin formular transmis electronic.
Repartizarea computerizată a acestor elevi va avea loc în data de 6 august, iar comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat în a doua etapă a admiterii în învățământul liceal de stat se va face conform procedurii stabilite de Comisia națională de admitere.
În intervalul 9 – 11 august, comisia judeţeană de admitere va rezolva toate cazurile speciale apărute după etapa de repartizare computerizată.
În total, au rămas disponibile pentru etapa a doua 95 locuri.
Diana Mitrache