Peste 500 de dascăli se luptă pentru 73 de posturi titularizabile

Peste 500 de candidați hunedoreni s-au înscris în vederea susținerii examenului de titularizare. În județ sunt doar 73 de posturi cu o viabilitate mai mare de 4 ani.

”Pentru susținerea acestei probe s-au înscris 524 de candidați, dintre care 84 de candidați provin din promoția curentă. La nivel județean sunt disponibile 73 posturi didactice/catedre vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată 63 în mediul urban şi 10 în mediul rural). Cele mai multe posturi vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată vizează următoarele discipline/specializări: EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (102 candidați), INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR (73 candidați) EDUCATIE FIZICA SI SPORT /EDUCATIE FIZICA SI SPORT: PREGATIRE SPORTIVA DE SPECIALITATE (66 candidați)”, arată ISJ Hunedoara.
Primele rezultate vor fi afișate în data de 27 iulie, la sediile inspectoratelor școlare și pe site-ul http://titularizare.edu.ro. Contestațiile se depun la sediile inspectoratelor școlare județene sau se transmit prin mijloace electronice, în zilele de 27 iulie, după afișarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv 28 iulie, până la ora 12:00. Contestaţiile pot fi transmise si prin e-mail, după afişarea rezultatelor, până în data de 28 iulie, ora 12:00. Rezultatele finale se afișează la sediile inspectoratelor școlare județene și pe site în data de 3 august. Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci). Proba practică și inspecția la clasă au fost eliminate pentru anul în curs prin OUG nr. 70/2020, aprobată prin Legea nr. 179/2020, cu modificările şi completările ulterioare.
Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședințe publice sau on-line, organizate de către inspectoratele școlare în intervalul 4 – 5 august.
Monika BACIU