Municipiul Lupeni, situat în Valea Jiului, își are rădăcinile adânc în istorie, fiind atestat documentar încă din anul 1770. Cu toate acestea, dovezi ale existenței oamenilor în această zonă datează încă din perioada Comunei Primitive, conform descoperirilor arheologice din peștera de la muntele Straja-Lupeni, unde au fost găsite artefacte precum vase de ceramică vechi.
”Așezarea este atestată documentar în anul 1770, dar există mărturii ale existenței oamenilor în această zonă încă din Comuna Primitivă, fapt dovedit de descoperirile din peștera din muntele Straja-Lupeni, unde s-au găsit obiecte vechi de ceramică”, arată Planul Strategic al municipiului Lupeni.
Formarea Lupeniului a fost influențată de migrațiile intense ale populației din regiunile înconjurătoare, precum Valea Streiului și Țara Hațegului, atrași de bogățiile naturale ale zonei, cum ar fi pășunile și fânețele generoase. Inițial, așezarea a fost fondată prin stabilirea unor locuitori veniți din satul Valea Lupului din Țara Hațegului, cunoscuți sub denumirea de „lupeni”.
Evoluția municipiului Lupeni a fost marcată de schimbări semnificative care au influențat radical viața comunității locale. Intrarea în scenă a companiilor străine care dețineau perimetre miniere a adus o diversitate de muncitori, inclusiv polonezi, cehi, austrieci, slovaci, maghiari și români din diverse regiuni precum Munții Apuseni sau Baia Mare. Aceste migrații au modificat în mod substanțial structura socială și demografică a Văii Jiului.
În prezent, municipiul Lupeni păstrează vestigii ale trecutului său bogat și divers, reflectate atât în artefactele descoperite în peșterile din zonă, cât și în elementele tradiționale ale vieții rurale reprezentate de localnici. Aceste amintiri istorice și cultural-antropologice constituie o parte importantă din identitatea și patrimoniul acestui oraș vibrant.
Monika BACIU