Mai putini, dar buni. Acesta pare a fi principiul dupã care functioneazã societatea de apã  din Valea Jiului. Numãrul angajatilor, la finalul anului 2017, a fost mai mic decât cel al angajatilor din anul 2016.
Prin modificãrile propuse si aprobate s-a urmãtit optimizarea structurii organizatorice a societãtii, îmbunãtãtirea performantelor serviciilor, eficientei si eficacitãtii administratiei, în vederea bunei desfãsurãri a activitãtii implicit de a organiza structura functionalã a societãtii calibrând coresct forta de muncã pe  principiile eficientei si un echilibru între nivelul productiei si structura fortei de muncã.
“În urma modificãrilor propuse si aprobate, la 31.12.2017 numãrul total de salariati cu contracte individuale de muncã în derulare a fost de 489 salariati fatã de 518 salariati la 31.12.2016. La data de 31.1.2.2017 SC ApaServ Valea Jiului SA Petrosani avea un numãr de 489 salariati cu contract individual de muncã în derulare, din care 46,42% femei”, aratã raportul ApaServ Valea Jiului. Angajatii ApaServ Valea Jiului au vechime în cadrul  societãtii, iar aproape 90% dintre angajati sunt calificati.
“Aproximativ  58% din personalul societãtii are o vechime mai mare de 12 ani în cadrul SC ApaServ VAlea Jiului Sa si vechile structuri organizatorice, având astfel o bogatã  experientã în domeniul serviciilor de apã si canalizare. 83,44% dintre salariati sunt  calificati si au studii profesionale, liceale sau universitare”, mai aratã raportul.  Anul trecut un numãr de 44 de angajati ai societãtii de apã au participat la cursuri de calificare.
Monika BACIU