Consiliul Judetean Hunedoara finanteazã investitia pentru Centrul de Îngrijire si Asistentã Uricani

În sedinta de vineri, consilierii judeteni urmeazã sã dezbatã proiectul de hotãrâre privind aprobarea notei conceptuale si a temei de proiectare pentru obiectivul de investitii:”Functionarea Centrului de Îngrijire si Asistentã Uricani. Lucrãrile propuse sã fie executate sunt necesare în vederea obtinerii avizului de securitate la incendiu.
Valoarea estimatã a investitiei este de 567.500 lei inclusiv TVA.
“Deoarece clãdirea Centrul de Îngrijire si Asistentã Socialã Uricani nu are autorizatie de securitate la incendiu emisã de institutiile abilitate, respectiv Inspectoratul pentru Situatii de Urgentã “Iancu de Hunedoara” al judetului Hunedoara, aceasta nu poate functiona. Directia de Asistentã Socialã si Protectia Copilului a  solicitat initierea unui proiect de hotãrâre de consiliu privind  aprobarea notei conceptual si a temei de proiectare pentru obiectivul de investitii “Functionarea centrului de Îngrijire si Asistentã Socialã Uricani” (…) Tema de proiectare exprimã intentiile investitionale si nevoile functionale ale beneficiarului investitiei (…) determinând conceptia de realizare a obiectivului de investitii, în functie de conditionãrile specific, urbanistice generale ale amplasamentului, de protectie a mediului natural si a patrimoniului cultural sau alte conditionãri specific obiectivului de investitii”, aratã documentatia CJH.
Pentru obtinerea avizului de securitate la incendiu sunt prevãzute a fi derulate mai multe lucrãri astfel: se vor separa cele douã compartimente de incendiu, prin pereti din materiale incombustibile, zidãrie, cu grosimea de 25 cm cu rol de pereti antifoc, care respectã prevederile în vigoare; se vor propune usi prezinte la foc 60 de minute pentru protejarea golului de acces în bucãtãrie din hol si oficiu, se vor propune usi etanse la foc 15 minute cu dispozitive automate de închidere la etajul 1 si 2 pentru  separarea casei scãrii; se va reface instalatia de stingere si limitare a incendiului cu hidranti pentru a  asigura douã jeturi în actiune  simultanã; se vor reface instalatiile electrice de securitate la incendiu.
În anul 2017, consilierii judeteni au aprobat înfiintarea noului centru destinat persoanelor cu dizabilitãti care ar urma sã functioneze în  subordinea Directiei de Asistentã Socialã si Protectia Copilului Hunedoara.
“Urmare a hotãrârii Consiliului Judetean Hunedoara nr. 221/2016 privind acordul de principiu al Consiliului Judetean Hunedoara  pentru trecerea Unitãtii de Asistentã Medico-Socialã Uricani în responsabilitatea administrativã si financiarã a Consiliului Judetean Hunedoara, Consiliul Local al orasului Uricani a adoptat hotãrârea nr. 147/2016 privind aprobarea trecerii Unitãtii de Asistentã Medico-Socialã Uricani, în responsabilitatea administrativã si financiarã a Consiliului Judetean Hunedoara. pentru punerea în  aplicare a Hotãrârii Consiliului Local al orasului Uricani nr. 147/2016, între Primãria orasului Uricani – în calitate de predãtor si Consiliul Judetean Hunedoara, în calitate de primitor,  s-a încheiat protocolul nr. 1369/15.03.2017 si nr. 3671/ 16.03.2017 de predare-primire a imobilelor în care a functionat Unitatea de Asistentã Medico-Socialã Uricani”, aratã documentele CJH.
Cosmin BACIU

Advertisements