Americanii, în vizitã la copiii din Petrosani

Douã familii din Statele Unite ale Americii s-au aflat timp de câteva zile alãturi de copiii  sãrmani din Petrosani.
Dupã ce echipa de britanici i-a rãsfãtat pe copii timp de douã  sãptãmâni, o altã echipã de americani continuã lantul surprizelor  frumoase la Maria Stein. Acestia au oferit copiilor douã zile pline de energie si voie bunã.
Cei mici au asistat la un teatru de pãpusi, s-au întrecut în competitii sportive, dar au  confectionat si diferite obiecte, precum rame foto pentru a-si pãstra amintirile.
Scopul proiectului este reprezentat de prevenirea esecului si abandonului scolar pentru copiii ce provin din familii dezavantajate, în contextul prevenirii de asemenea a neglijãrii si abuzului copiilor, în  principal prin aplicarea unor metode educationale necorespunzãtoare,  precum si a exploatãrii acestora, în principal prin retragerea lor din sistemul educational formal si angajarea lor în diferite activitãti aducãtoare de venit, pentru asigurarea traiului zilnic. Centrul de zi oferã servicii de asistentã  psihosocialã, activitãti de dezvoltare personalã, de formare si dezvoltare a deprinderilor de viatã independentã, activitãti de consiliere suportivã, îngrijire, recreere-socializare si hranã,  educatie informalã si non-formalã, efectuarea temelor scolare, pregãtire scolarã suplimentarã, activitãti ludice cu caracter educativ, asigurând astfel prevenirea abandonului si institutionalizãrii copiilor proveniti din familii cu nivel de trai foarte scãzut într-un cadru în care beneficiazã de protectie si ocrotire si de premisele unei dezvoltãri psihosociale optime. Totodatã, pãrintii, apartinãtorii, reprezentantii legali beneficiazã de activitãti de sprijin, consiliere sau suport.
Cosmin BACIU