Clubul Copiilor Valea Jiului a primit o veste extraordinară: proiectul lor educațional „KIDs-Keys for Inclusion and Diversity” a fost selectat pentru finanțare în cadrul Acțiunii Cheie 1 a programului Erasmus+, domeniul educație școlară. Competiția acerbă s-a încheiat cu succes pentru organizația din Valea Jiului, demonstrând angajamentul lor în promovarea incluziunii și diversității în rândul tinerilor.
Proiectul „KIDs-Keys for Inclusion and Diversity” va facilita mobilități de scurtă durată pentru elevi și cadre didactice, având ca scop principal consolidarea valorilor de toleranță și diversitate în mediul școlar. Acesta va include activități inovatoare precum schimburi interculturale, workshop-uri educaționale și sesiuni de formare în domeniul incluziunii sociale.
Clubul Copiilor Valea Jiului reconfirmă astfel rolul său vital în educația non-formală și în promovarea valorilor europene printre tinerii din regiune, demonstrând că inițiativele locale pot avea un impact semnificativ la nivel european.