Românii plecati la muncã în strãinãtate au trimis acasã zeci de milioane de euro.  Tot atâta au investit si strãinii în România. În decursul a 9 ani,  românii plecati la muncã în strãinãtate au trimis în tarã zeci de milioane de euro. Suma este aproape egalã cu cea a investitiilor strãine în România.
“În legãturã cu românii plecati la muncã în strãinãtate am adresat o întrebare în aceeasi sedintã si Guvernatorului Bãncii Nationale a României, domnul Mugur Isãrescu, prin care am solicitat sã fiu informatã cu privire la banii trimisi în tarã de românii plecati la muncã în strãinãtate în perioada 2006-2015, precum si cuantumul investitiilor strãine în tarã în aceeasi perioadã de timp. Prin rãspunsul transmis de BNR am fost informatã cã totalul remiterilor bãnesti ale românilor plecati la muncã în strãinãtate este de 37.843 milioane lei în perioada 2006-2015. Comparativ, totalul investitiilor strãine în România în aceeasi perioadã de timp, a fost de 43.413 milioane de euro. Deci în concluzie, românii plecati la muncã în strãinãtate au adus bani în tarã aproape de valoarea totalã a investitiilor strãine”, mentioneazã senatorul Carmen Eleonora Hãrãu, care propune ca statul român sã deconteze cheltuielile de transport ale unui pãrinte pentru a putea veni acasã trimestrial pentru a-si vedea copiii.  Aproape 100.000 de mii de copii trãiesc departe de pãrintii lor.
“În România avem în acest moment un numãr total de 97.645 copii ai cãror pãrinti sunt plecati la muncã în strãinãtate, conform unui rãspuns primit de la Ministerul Muncii si Justitiei Sociale, la o întrebare pe care am adresat-o în Sedinta Plenului Senatului României din data de 27.03.2017. Dintre acestia, 19.650 sunt copii rãmasi acasã care provin din familii în care ambii pãrinti sunt plecati la muncã în strãinãtate, 64.642 copii rãmasi acasã care provin din familii în care un pãrinte este plecat la muncã în strãinãtate si 13.353 copii rãmasi acasã care provin din familii în care pãrintele unic sustinãtor este plecat la muncã în strãinãtate”, mai aratã senatorul.  Astfel, senatorul considerã cã statul român ar trebui sã sprijine aceste familii. În acest sens, Carmen Eleonora Hãrãu propune ca statul român sã vinã în sprijinul acestor familii.
“În aceastã situatie, dacã investitorilor strãini le asigurãm tot felul de facilitãti, consider cã putem sã îi sprijinim si pe pãrintii plecati la muncã în strãinãtate sã vinã sã îsi vadã copiii, trimestrial, rezolvând în primul rând problemele afective ale copiilor si implicit ale viitorului societãtii noastre. Astfel, propun ca unui singur pãrinte sã i se deconteze cheltuielile unui transport dus-întors în tarã, trimestrial, pentru a-si vedea copilul/copiii, dar nu mai mult de jumãtate din salariul de bazã minim brut pe tarã garantat în platã din acel an. Sumele necesare se vor plãti de la bugetul de stat prin bugetele unitãtilor administrativ-teritoriale de domiciliu”, noteazã Carmen Hãrãu, în proiectul de lege.  Circa 4 milioane de români sunt plecati la muncã în strãinãtate.
Monika BACIU