REM este un proiect de cercetare în care parteneri sunt specialiștii din Petroșani ai institutului INSEMEX și alți oamenii dedicați din Polonia, ori Spania. Este un proiect ce are ca scop principal determinarea și reducerea emisiilor de metan din lucrările miniere închise.

Asta pentru a minimiza afluxul lor în aerul de ventilație și, ca atare, pot genera gaze cu efect de seră. Specialiștii spun că aceasta poate fi problema cheie atunci când se dorește reducerea la minimum a costurilor procesului de închidere a minelor de cărbune și atenuarea emisiilor de metan în atmosferă.
„Acest management complet inovator al lanțului de emisii de metan după exploatare, cu scopul de a reduce substanțial emisiile în minele de cărbune subterane gazoase din Polonia și România, va crește semnificativ nivelul de securitate al muncii și va reduce amprenta de carbon a minelor de cărbune. Va fi o contribuție realistă a minelor de cărbune obiectivele ambițioase ale Angajamentului Global pentru Metan stabilite pentru sectorul energetic. Tehnicile inovatoare propuse în REM vor face obiectul unor brevete internaționale și pot face obiectul repetabilității și redimensionării în minele de cărbune de la nivel global”, arată inițiatorii proiectului REM – (Reducerea emisiilor de metan din lucrările miniere închise pentru a minimiza afluxul lor în aerul de ventilație).
Proiectul a început în 1 octombrie 2023 și se va finaliza, așa cum arată specialiștii, la finalul lunii septembrie 2026.
Sunt mai mulți ani în care se vor face cercetări și se vor identifica soluții.
De precizat că, în practică, spre exemplu, în zona vechilor abataje din mina Dâlja, în anul 2019, după închiderea minei, oamenii din apropiere au semnalat fum care ieșea din subteran. Și atunci, specialiștii INSEMEX au făcut verificări.

Diana Mitrache