L a fel ca în fiecare an, municipalitatea de la Lupeni pregătește programul acțiunilor culturale, științifice, artistice, sportive și de
agrement pentru anul 2024.

Primăria Municipiului Lupeni anunță că se află în procesul de elaborare a Proiectului de Hotărâre nr. 19/2024 privind aprobarea programului acțiunilor culturale, științifice, artistice, sportive și de agrement pentru anul 2024. În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 referitoare la transparența decizională în administrația publică, se invită cetățenii, organizațiile și alte entități
interesate să își exprime
propunerile, sugestiile și recomandările în legătură cu acest proiect.
Primăria Municipiului Lupeni încurajează implicarea și participarea activă a comunității în acest proces de elaborare a hotărârii, pentru a asigura o reprezentare cât mai completă a intereselor și nevoilor locuitorilor municipiului.
A cțiunile majore care vor avea loc
Sunt programate a avea loc nu mai puțin de 29 de acțiuni.
Suma propusă pentru
organizarea evenimentelor este de 650.000 de lei. Astfel, se propune organizarea Zilelor municipiului Lupeni, în
perioada iulie-august. Mai
sunt programate acțiuni precum Ziua Educatorului, Ziua Internațională a Vârstnicilor, dar se alocă fonduri și pentru
organizarea balurilor bobocilor. Și evenimentele din Straja vor fi sprijinite financiar de Consiliul Local al municipiului Lupeni.
Monika BACIU