A genția pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Tranziție Justă în județul Hunedoara, anunță lansarea a trei apeluri de exprimare a interesului pentru investiții strategice în regiunea menționată.

Se vor finanța investiții productive în întreprinderi mari, investiții în activități de tip ETS; investiții în activități destinate reducerii substanțiale de emisii de gaze cu efect de seră (apel opțional)
Domeniile vizate sunt fabricarea bateriilor reîncărcabile, a ansamblurilor de baterii și a acumulatorilor pentru transporturi, a materialelor active pentru baterii, celulelor de baterii, carcase și componente electronice, precum și reciclarea bateriilor uzate; fabricarea hidrogenului și a combustibililor sintetici pe bază de hidrogen, a echipamentelor pentru producerea și utilizarea hidrogenului, precum și a instalațiilor care stochează hidrogen și îl returnează ulterior; fFabricarea de echipamente pentru eficiența energetică a clădirilor cum ar fi pompe de căldură, ferestre, uși, sisteme de pereți exteriori, sisteme de acoperișuri, produse izolante, aparatură electrocasnică ce se încadrează în cele mai des utilizate două clase de eficiență energetică, sisteme de încălzire a incintelor, sisteme de apă caldă menajeră și sisteme de răcire / de ventilație care se încadrează în cele mai des utilizate două clase de eficiență energetică, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1369 și cu actele delegate adoptate în temeiul
regulamentului respectiv; fabricarea de tehnologii din domeniul energiei din surse regenerabile, tehnologii cu emisii reduse de dioxid carbon pentru
transporturi, altor tehnologii cu emisii reduse de dioxid de carbon; fFabricarea biogazului și a biocombustibililor destinați utilizării în transporturi, precum și a biolichidelor; producerea de energie electrică din combustibili gazoși și lichizi nefosili din surse regenerabile cum ar fi gunoiul de grajd, deșeurile agricole și hidrogen; sortarea și prelucrarea fluxurilor de deșeuri nepericuloase colectate separat în scopul transformării în materii prime secundare, care implică reprocesarea mecanică, însă nu în scopul rambleierii;
Apelul B – pentru exprimarea
interesului pentru investiții în
activități de tip ETS are ca obiectiv realizarea unei analize preliminare privind potențialul investițiilor pentru activități ce se încadrează sub plafoanele din Directiva 87/2003, cu modificările și completările ulterioare.
Apelul C – pentru exprimarea
interesului pentru investiții în activități destinate reducerii substanțiale de emisii de gaze cu efect de seră își propune să realizeze o analiză preliminară privind potențialul investițiilor în activități
destinate reducerii substanțiale de
emisii de gaze cu efect de seră propuse de întreprinderile mari, cu respectarea prevederilor Regulamentului delegat nr. 2139/2021, contribuind astfel la
atingerea obiectivului PTJ 2021-2027
de sprijinire a tranziției spre o
economie cu emisii reduse de carbon
și a teritoriilor cele mai afectate
de aceasta, evitând adâncirea
disparităților regionale.
În niciunul dintre cele trei apeluri, nu se va acorda sprijin pentru dezafectarea sau construirea de centrale nucleare; fabricarea, prelucrarea și comercializarea tutunului și a produselor din tutun; investiţiile legate de producţia, prelucrarea, transportul, distribuţia, depozitarea sau arderea combustibililor fosili. În plus, conform PTJ, sunt excluse finanțările pentru producția de energie regenerabilă din biomasă.
Termenul limită pentru depunerea Formularului de exprimare a interesului este 12 februarie 2024.
Monika BACIU