În cadrul unei ample campanii de împăduriri de primăvară desfășurate în Ocolul Silvic Petroșani, s-a plantat un număr semnificativ de puieți forestieri din speciile molid și larice. Conform datelor furnizate de autorități, în acest an au fost plantați 222.150 de puieți pe o suprafață de 48,1 hectare.
Această inițiativă face parte din eforturile continue de împădurire și regenerare a terenurilor forestiere, având ca obiectiv creșterea suprafeței acoperite de păduri și conservarea biodiversității. Prin plantarea acestor specii de conifere, se urmărește consolidarea ecosistemului forestier, creșterea rezilienței acestuia în fața schimbărilor climatice și asigurarea unui mediu sănătos pentru fauna sălbatică.
Această acțiune vine în sprijinul strategiei de protejare a mediului înconjurător și de combatere a defrișărilor ilegale, contribuind la menținerea echilibrului ecologic și la reducerea impactului negativ al activităților umane asupra naturii.
Reprezentanții Ocolului Silvic Petroșani subliniază importanța implicării comunității în conservarea și valorificarea resurselor forestiere, invitând totodată la responsabilizarea fiecărui cetățean în protejarea și îngrijirea pădurilor.
Monika BACIU
FOTO: ing. Radu Emanuel / Romsilva – Direcţia Silvică Hunedoara