Inspectoratul Teritorial de Muncă Hunedoara a desfășurat, în perioada 11 martie-15 martie
campania națională de control pentru verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale privind încheierea și executarea contractelor individuale de muncă, precum și cerințele minime de securitate și sănătate în muncă, de către angajatorii care își desfășoară activitatea în centrele comerciale (supermarket, hipermarket) în domeniul ”Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor”.

Astfel, în domeniul relațiilor de muncă, s-au verificat cu precădere reglementările legale privind angajarea personalului (inclusiv transmiterea în termen legal a contractelor individuale de muncă în REVISAL), garantarea în plată a salariului minim brut pe țară și majorarea salariului pentru salariații care, timp de 24 de luni, începând cu data de 1 ianuarie 2022, au primit salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, durata timpului de muncă și munca suplimentară, întocmirea evidenței orelor de muncă prestate de către salariați și repausurile periodice (repausul săptămânal, sărbători legale).
În domeniul securității și sănătății în muncă, lucrătorii se confruntă, în anumite condiții, cu riscuri de accidentare și/sau de îmbolnăvire profesională, fapt ce determină un număr mare de accidente cu incapacitate de muncă. Câteva dintre riscurile potențiale în acest domeniu sunt determinate de echipamentele de muncă a căror utilizare este necorespunzătoare sau sunt neconforme pentru securitatea lucrătorilor, manipularea de mase grele și foarte grele, lucrul la temperaturi ridicate sau scăzute, accidentarea datorată lipsei de vizibilitate pe căile de acces și manevrării necorespunzătoare a mărfurilor, lovirea prin cădere/răsturnare obiecte/produse greșit depozitate și accidentarea din cauza incendiilor generate de instalațiile electrice neconforme sau de lipsa măsurilor în domeniul s.s.m. la locurile de muncă cu foc deschis (bucătării, centrale termice etc).
În cadrul acestei campanii de control, au fost efectuate 44 de controale în domeniile relațiilor de muncă și securității și sănătății în muncă, constatându-se un număr total de 52 de deficiențe, pentru care s-au dispus măsuri pentru remedierea neconformităților constatate și respectarea prevederilor legale.
Totodată, s-a aplicat un număr total de 27 de sancțiuni contravenționale, dintre care 3 amenzi în valoare totală de 6.500 lei.
Prin fiecare acțiune de control, I.T.M. Hunedoara urmărește atât creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a lucrătorilor în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale în domeniile relațiilor de muncă și cele referitoare la sănătatea și securitatea în muncă, cât și eliminarea neconformităților constatate, aplicând măsuri obligatorii pentru remedierea acestora și sancțiuni contravenționale corespunzătoare.
Adrian Florin BOZDOG
Inspector șef,
Inspectoratul Teritorial de Muncă Hunedoara