Inspectoratul Teritorial de Muncă Hunedoara a desfășurat la începutul lunii aprilie campania națională de control pentru verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă, precum și încheierea și executarea contractelor individuale de muncă, de către angajatorii care își desfășoară activitatea în domeniul ”Fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase”. În cadrul acestei campanii de control, au fost efectuate 48 de controale în domeniile relațiilor de muncă și securității și sănătății în muncă, constatându-se un număr total de 63 de deficiențe, pentru care s-au dispus măsuri pentru remedierea neconformităților constatate și respectarea prevederilor legale.
Totodată, s-a aplicat un număr total de 48 de sancțiuni contravenționale, dintre care 8 amenzi în valoare totală de 23.600 lei.
“Prin fiecare acțiune de control, I.T.M. Hunedoara urmărește atât creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a lucrătorilor în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale în domeniile relațiilor de muncă și cele referitoare la sănătatea și securitatea în muncă, cât și eliminarea neconformităților constatate, aplicând măsuri obligatorii pentru remedierea acestora și sancțiuni contravenționale corespunzătoare”, a declarat Adrian Florin Bozdog inspector șef ITM Hunedoara