Înscrierile pentru sustinerea primei etape a examenului de bacalaureat au debutat ieri. Absolventii de liceu îsi pot depune  cererile în vederea sustinerii examenului de bacalaureat pânã în data de 3 iunie.

La fel pot face si ceilalti absolventi de liceu care au terminat în anii anteriori, dar nu au reusit sã promoveze examenul maturitãtii. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei,  înscrierile au loc în perioada 30 mai – 3 iunie. Actele necesare pentru înscrierea elevilor la examenul de maturitate din acest an sunt: dosar plic (numele, initiala tatãlui, prenumele, adresa, numãrul de telefon, clasa si anul absolvirii), 2 poze ¾, copie carte de identitate si certificat de nastere, copie foaie matricolã si Cerere tip ( se completeazã la secretariatul liceului de la care provin). Primele probe ale examenului de bacalaureat încep în data de 13 iunie cu sustinerea competentelor lingvistice, iar din 4 iulie vor fi probele scrise, rezultatele finale urmând sã fie afisate în 16 iulie.

Cursurile la clasele a XII-a si a XIII-a se vor încheia în 3 iunie 2016.

Monika BACIU