Dupã ce au disponibilizat pe toatã lumea, acum fac angajãri. Este vorba de cei de la Societatea Nationalã de Închideri Mine Valea Jiului, care la finalul lunii decembrie au fãcut disponibilizãri si i-au lãsat sã plece pe toti cei care si-au depus dosarele, chiar dacã rãmâneau posturi cheie neacoperite.
Acum, cei de la Societatea Nationalã de Închideri Mine Valea Jiului au scos la concurs douã posturi.
Se cautã un sef Serviciu Achizitii Publice Vânzãri. Concursul pentru acest post este programat a avea loc în data de 02 martie, iar la concurs pot participa cei care îndeplinesc conditiile specifice postului. Cerintele se pot afla la sediul SNIMVJ.
Totodatã, la SNIMVJ mai este scos la concurs postul de inginer în cadrul Serviciului Achizitii Publice Vânzãri. Concursul va avea loc în data de 16 martie, iar data limitã pentru depunerea dosarelor este 10 martie.
Dupã aplicarea planului de disponibilizãri al societãtii de Închideri de Mine compartimente întregi de la SNIMVJ au rãmas absolut goale. Este vorba de servicii de maximã importantã pentru societate.
Cosmin BACIU