Având în vedere afirmațiile asumate în spațiul public de către consilierii județeni ai PNL și USRPLUS, Biroul de Presă al Consiliului Județean Hunedoara este împuternicit să facă următoarele precizări:

Potrivit Legii nr. 23/2020, privind regimul juridic al cetăților dacice din Munții Orăștiei, care fac parte din Lista patrimoniului mondial #UNESCO și unele măsuri privind protejarea acestora, promulgată în primăvara anului 2020, „judeţele pe teritoriul cărora se află monumentele istorice Cetățile dacice din Munții Orăștiei şi care nu sunt înscrise în inventarul domeniului public național ori în inventarul domeniului public local al comunelor, oraşelor şi municipiilor, au obligaţia să preia, să inventarieze, să înscrie în domeniul public județean şi să asigure administrarea acestora.” (art. 1)
În acest context, concomitent cu demersurile tehnice de înscriere a cetăților dacice în domeniul public al județului, în urma propunerii înaintată de Institutul Național al Patrimoniului, ConsiliulJudețeanHunedoara a solicitat Ministerului Culturii alocarea unui număr de 32 de posturi pentru administrarea monumentelor UNESCO.
În ceea ce privește cetățile dacice Costești-Blidaru, Costești-Cetățuie, Piatra Roșie și Bănița, administratorul, în cazul nostru Consiliul Județean Hunedoara prin Direcția Generală de Administrare Monumente și Promovare Turistică a Județului Hunedoara, are obligaţia să asigure paza monumentelor istorice, a zonei de protecție a acestora, să stabilească mijloacele de protecție și să monitorizeze punerea în aplicare a acestora.
Insinuările asumate de PNL și USRPLUS cu privire la valorile alocate (estimări) pentru achizițiile menționate, sunt simple speculații pe care le respingem cu fermitate. Înțelegem lipsa de experiență în administrația publică locală a unor consilieri județeni și îi încurajăm să facă opoziție constructivă, dar nu putem accepta ca instituția Consiliului Județean Hunedoara să fie aruncată în jocuri ieftine de imagi
În ceea ce privește convocarea ședinței extraordinare de îndată din data de 20 iulie 2021, facem precizarea că în urma unei avarii produsă în timpul fenomenelor meteo extreme care a afectat sistemele de comunicații începând cu seara zilei de 19 iulie 2021, transmiterea documentelor de ședință a întârziat. Consilierii județeni au primit cele 6 proiecte în 20 iulie 2021, în jurul orei 10.40, cu 4 ore și 20 de minute înaintea începerii ședinței de plen.
Cu toate acestea, ne este imposibil să înțelegem de ce consilierii județeni ai PNL și USRPLUS, au refuzat să voteze proiectul de hotărâre la care facem referire invocând timpul insuficient pentru documentare, în condițiile în care aceiași consilieri au votat atât ordinea de zi, cât și celelalte cinci proiecte de hotărâre care au fost adoptate cu unanimitate de voturi. Cu atât mai mult este de neînțeles cu cât, în cadrul ședințelor comisiilor de specialitate, niciunul dintre consilierii PNL și USRPLUS nu a cerut informații suplimentare sau lămuriri din partea aparatului de specialitate al CJ Hunedoara.
Considerăm că tertipurile copilărești folosite pentru justificarea refuzului de vota un proiect care vizează protecția monumentelor UNESCO din județul Hunedoara nu au nicio legătură cu așteptările cetățenilor.
Biroul de Presă