Asigurarea locuintei rãmâne obligatorie, dar se cere si pãrerea ASF

Asigurarea locuintei este obligatorie împotriva cutremurelor, alunecãrilor de teren si inundatiilor. În urmã cu 5 ani a fost introdusã obligativitatea asigurãrii locuintei împotriva unor dezastre.

Cu timpul, însã proprietarii au renuntat în a-si întocmi aceste polite care le ofereau o oarecare sigurantã în caz de evenimente neplãcute. Ministerul Finantelor Publice aratã cã si în momentul de fatã asigurãrile locuintelor sunt obligatori.

“În conformitate cu Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor împotriva cutremurelor, alunecãrilor de teren si inundatiilor, republicatã, este instituitã obligativitatea ca persoanele fizice si juridice sã îsi asigure împotriva dezastrelor naturale, în conditiile prezentei legi, toate constructile cu destinatia de locuintã, din mediul urban sau rural, aflate în proprietatea acestora si înregistrate în evidentele organelor fiscale. De asemenea, precizãm cã legea mentionatã mai sus prevede detalii cu privire la tiul de polite care pot fi încheiate, suma asiguratã obligatoriu si conditile asigurãrii obligatorii a locuintelor, relatiile contractuale dintre asigurat si asigurator, precum si contraventii pentru nerespectarea dispozitiilor legii. Totodatã, considerãm necesar sã se solicite si punctul de vedere al Autoritãtii de Supraveghere Financiarã, precum si al Ministerului Afacerilor Interne, în calitate de initiator al Legii nr. 260/2008, republicatã”, aratã Ministerul Finantelor Publice. Potrivit Pool-ului de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale, doar 34.854 de hunedoreni si-au asigura locuintele împotriva dezastrelor naturale. Totodatã, daunele plãtite au fost în valoare de 71.669 lei.

Monika BACIU

Advertisements