Primãria Petrosani cautã investitori

Autoritãtile locale de la Petrosani cautã investitori. În acest sens a fost lansatã o platformã prin care potentialii investitori pot afla mai multe informatii legate de halele, terenurile disponibile sau de facilitãtile oferite.

“Aceastã sectiune a fost creatã cu scopul de a promova interesele economice ale municipiului Petrosani, precum si cresterea numãrului investitiilor în municipiu. Consolidarea relatiei cu investitorii este o preocupare esentialã si implicã o activitate continuã de informare a acestora. Aceastã sectiune cuprinde, în principal informatii legate de posibilitãtile de investitii în zona noastrã, facilitãtile care pot fi acordate în conformitate cu legislatia în vigoare, halele industriale si terenurile care pot fi puse la dispozitia firmelor interesate”, aratã site-ul dedicat special investitorilor.

La nivelul municipiului Petrosani sunt disponibile mai multe hale, care cumulat au peste 7000 de metri pãtrati, acesta putând fi puse oricând la dispozitia unor investitori interesati sã creeze locuri de muncã. Edilii oferã si facilitãti celor care vor sã vinã si sã investeascã în municipiul Petrosani. De pe site-ul special realizat, oamenii de afaceri pot afla care sunt facilitãtile puse la dispozitia lor.

“Autoritãtile locale sprijinã investitorii în perioada de înfiintare, asistentã si implicare directã pentru obtinerea într-un timp cât mai scurt posibil a tuturor certificatelor, autorizatiilor, permiselor, etc. care sunt eliberate de Primãria Municipiului Petrosani, consultantã si sprijin în relatia cu terte institutii pentru facilitarea realizãrii investitiei, în mãsura în care nu sunt afectate interesele nici uneia dintre pãrti, HCL nr. 195/2012 privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilitãtilor fiscale la plata impozitelor si taxelor locale privind stimularea atragerii de investitii si sustinerea dezvoltãrii economice durabile în municipiul Petrosani pentru persoane juridice (schemã localã de ajutor de stat)”, se mai aratã pe site. Edilii îsi propun ca prin acest site sã ofere informatii concrete si accesibile tuturor celor care ar putea investi în municipiul Petrosani.

Monika BACIU

Advertisements