A vând în vedere faptul că drumul județean DJ 666B care este în administrarea orașului Aninoasa, se află într-o stare avansată de degradare, Consiliul Județean Hunedara intervine în sprijinul autoritățiilor locale de la Aninoasa pentru a putea face reparațiile de rigoare. Acest lucru este posibil doar după ce instituției județeane îi va reveni dreptul de administrare asupra drumului județean.

În acest sens în ultima ședință a CJ Hunedoara consilierii au aprobat trecerea DJ 666B în administrarea institiției județene pentru perioada efectuări lucrărilor de reparații.
”Drumul județean DJ 666B, cuprins între km 0+000 și km 5+750, se află în administrarea Consiliului Local al Oraşului Aninoasa.
Având în vedere că acest drum județean este într-o stare de degradare avansată, necesită efectuarea unor lucrări de modernizare/reabilitare. Pentru executarea acestor lucrări este necesar ca, Consiliul Judetean Hunedoara să devină un drept de administrare asupra drumului județean. Pentru realizarea de lucrări de reabilitare sau modernizare, sectoarele de drum situate în intravilan pot fi preluate temporar în administrarea autorităților administrației publice locale, la solicitarea acestora, cu acordul administratorului drumului, în condițiile în care autoritatea administrației publice locale care preia în administrare un sector de drum are obligația respectării următoarelor condiții: să nu modifice traseul drumului și să nu impună restricții de circulație fără acordul administratorului inițial al drumului; să respecte normele de proiectare și de execuție cel puțin pentru categoria drumului care a fost preluat; să aibă acordul prealabil de la administratorul inițial al drumului privind proiectul pentru reabilitare sau modernizare; să inițieze măsuri privind actualizarea anexelor la Hotărârea Guvernului nr.540/2000, cu modificările și completările ulterioare; să realizeze cu avizul administratorului inițial al drumului, autorizarea amplasamentelor și/sau acceselor la zona drumului; să nu modifice încadrarea drumului din punct de vedere a capacității portante, fără acordul administratorului inițial al drumului; să prezinte o dată cu propunerea de preluare a sectorului de drum, calendarul de execuție a lucrărilor și obligațiile în vederea realizării”, arată proiectul de hotărâre aprobat de către consilierii județeni.
Monika BACIU