800 de cetãteni din municipiul Lupeni vor fi supusi unor investigatii medicale, asta dupã ce autoritãtile locale vor atribui un contract de achizitie publicã al cãrui obiect îl constituie furnizarea unui pachet de servicii de asistentã medicalã (recoltare si interpretarea de analize medicale).
Proiectul este destinat persoanelor aflate în risc de sãrãcie si excluziune socialã, inclusiv etnicii romi. Serviciile vor fi prestate de o echipa mobilã ce va fi compusã din 2 persoane, respectiv  un medic si un asistent medical generalist, pentru un numãr de 800 persoane marginalizate, incluse în  program.
De asemenea, rolul echipei va fi de a monitoriza persoanele aflate în risc de sãrãcie si excluziune socialã, inclusiv etnici romi, cresterea numãrului de persoane din comunitãtile cu populatie apartinând minoritãtii rome înscrise la medicul de familie, cresterea numãrului de beneficiari de servicii si programe privind sãnãtatea reproducerii/planificarea familialã.
Prin serviciile medicale se solicitã sã se efectueze urmãtoarele analize medicale pacientilor indicati de cãtre autoritatea contractantã. Contractul are o valoare de 333.529 lei fãrã TVA.
Cosmin BACIU