A leșii mai au o singură săptămână la dispoziție pentru a completa declarațiile de avere. Agenția Națională de Integritate a precizat că nu ai primește astfel de declarații decât în
format electronic și a și postat videoclipuri demonstrative pentru ca toți cei care sunt nevoiți să își declare averile să o poată face cât mai corect.

Joi, 15 iunie 2023, este data limită până la care persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) din Legea nr. 176/2010, pot depune declarațiile de avere și de interese anuale.
Persoanele prevăzute de lege au obligația de a completa și depune declarațiile de avere și de interese în format electronic, exclusiv prin intermediul platformei e-DAI, disponibilă pe
pagina de Internet a Agenției.
Potrivit Ordonanței de Urgență nr. 182/2022, deponenții completează, depun și transmit declarații de avere și de interese
certificate fie cu semnătură electronică calificată,
fie cu semnătură olografă, exclusiv prin sistemul
electronic e-DAI..
De asemena, Agenția Națională de Integritate a precizat într-un comunicat că nu mai primește declarații de avere și de interese în format hârtie, iar toate declarațiile depuse astfel vor fi restituite destinatarilor, considerându-se a fi nedepuse.
Pentru o mai bună informare, Agenția Națională de Integritate pune la dispoziția deponenților Ghidul de completare a declarațiilor de avere și de interese, disponibil pe pagina de internet a Agenției.
Diana Mitrache