Administrația locală din Lupeni a anunțat un nou proiect ambițios menit să îmbunătățească infrastructura orașului – extinderea rețelei de iluminat public. Cu o sumă alocată generoasă de 796.801 lei, autoritățile locale urmăresc să asigure un sistem de iluminat modern și eficient pe întreaga rază a localității.
Această investiție strategică vine în contextul eforturilor constante ale administrației locale de a îmbunătăți calitatea vieții locuitorilor din Lupeni. Prin extinderea rețelei de iluminat public, se urmărește nu doar creșterea confortului și siguranței cetățenilor, dar și îmbunătățirea aspectului estetic al orașului.
Primarul municipiului Lupeni, Lucian Resmeriță, a subliniat importanța acestui proiect pentru comunitatea locală.
„Extinderea rețelei de iluminat public reprezintă un pas esențial în direcția modernizării localității. Localitatea noastră merită să fie luminat corespunzător și să ofere siguranță și confort tuturor locuitorilor săi. Prin acest proiect, ne propunem să creăm un mediu urban mai plăcut și mai sigur pentru toți”, a explicat Lucian Resmeriță, primarul municipiului Lupeni.
Fondurile alocate pentru această investiție vor acoperi costurile necesare pentru achiziționarea și instalarea noilor corpuri de iluminat, precum și pentru extinderea infrastructurii necesare pentru a susține aceste noi instalații. De asemenea, se va acorda o atenție deosebită eficienței energetice, astfel încât noul sistem de iluminat să fie sustenabil din punct de vedere economic și ecologic pe termen lung.