Expertiza tehnică pentru reabilitarea sitului istoric Sarmizegetusa va fi actualizată

Aproape 800.000 de lei este suma alocată pentru reactualizarea documentaţiilor.
CJ Hunedoara a scos la licitaţie contractul privind ”actualizare expertiză tehnică, elaborare D.T.A.C., D.T.O.E., proiect tehnic de execuţie, verificarea tehnică a documentaţiilor, asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul ”Conservare, restaurare la Amfiteatrul din cadrul sitului arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa”, monument istoric de valoare naţională şi universală, cod LMI HD-l-s-A-03205”.
”Prin proiect se doreşte intervenţia asupra obiectului de patrimoniu prin lucrări de conservare şi restaurare a obiectivului principal: amfiteatrul. Situaţia propusăpentru acest obiectiv prevede amenajarea parţială a gradenurilor de pe tronsonul sudic în vederea utilizării acestora pentru evenimente organizate cu diferite ocazii, în perioada estivală”, arată documentaţia.
U.A.T. judeţul Hunedoara este beneficiarul unui contract de finanţare pentru proiectul ”Conservare, restaurare la Amfiteatrul din cadrul sitului arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa”. Obiectul  proiectului este de a valorifica durabil obiectul de patrimoniu Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa, prin lucrări de conservare şi restaurare cu impact direct în creşterea numărului de vizitatori.
Valoarea totală a investiţiei este de peste 21 de milioane de lei. Proiectul vizează conservarea şi restaurarea amfiteatrului roman din acest sit arheologic, pe o suprafaţă de aproape 5.000 de metri pătraţi şi are o valoare totală a proiectului este de 22.089.484,65 lei, din care 21.308.028,78 lei finanţare nerambursabilă. Perioada de implementare este de 54 de luni.
Se doreşte valorificarea acestui obiectiv de patrimoniu – Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa, prin lucrări de conservare şi restaurare, intervenţii care să conducă la creşterea numărului de vizitatori şi implicit la dezvoltarea zonei şi a regiunii.
Cosmin Baciu

Advertisements