CEH, studii “fãrã numãr”

Complexul Energetic Hunedoara achizitioneazã noi studii în vederea divizãrii. Astfel de studii au mai fost achizitionate în urmã cu vreo trei ani, atunci când statul a acordat un ajutor în vederea achizitionãrii certificatelor de carbon. Astãzi, 9 ianuarie, este ultima zi în care se pot depune ofertele, iar CEH pune la bãtaie 290.000 de lei pentru întocmirea studiilor.
“Servicii de audit financiar al situatiilor financiare ale Societãtii Complexul Energetic Hunedoara SA întocmite pentru exercitiile financiare aferente anilor 2017, 2018 si 2019 si servicii de audit financiar ale Societãtii Complexul Energetic Hunedoara SA întocmite în scop de reorganizare (divizare/fuziune)”,  aratã anuntul.
Comisia Europeanã a aprobat în primãvara anului 2015, acordarea unui ajutor de salvare Complexului Energetic Hunedoara pentru achizitionarea certificatelor de carbon. Statul român, prin Ministerul de Finante a întârziat aprobarea ajutorului, astfel cã societatea energeticã desi a achizitionat cu întârziere certificatele de carbon, a primit si amendã, iar salvarea s-a transformat în restructurare.
Cazul SA.41318-România, conform deciziei C(2015) 2652 final a Comisiei Europene, CEH trebuia sã îsi divizeze activitatea minierã de cea energeticã. Potrivit art. 9, alin. 1, din OUG nr. 22/2015, “Ajutorul de stat individual pentru salvarea Societãtii nu se acordã în sectorul cãrbunelui si, pentru a putea demonstra cã acest ajutor de stat individual pentru salvare nu va fi utilizat în sectorul minier, activitatea minierã a societãtii se va separa legal de celelalte activitãti potrivit legislatiei în materie. Dupã intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentã, Societatea initiazã demersurile pentru a separa legal activitatea minierã si depune diligentele pentru a atinge acest rezultat în cel mai scurt timp posibil, în termenul legal prevãzut de legislatia în materie”. Demersurile pentru separarea activitãtii au fost demarate, însã acestea s-au împotmolit.
“Având în vedere prevederile OUG nr. 22/2015, adunarea generalã extraordinarã a actionarilor Societãtii Complexul Energetic Hunedoara SA (“CEH”)  a aprobat, în data de 28.08.2015, declansarea divizãrii societãtii prin desprinderea si transmiterea unei pãrti din patrimoniu, corespunzãtor activitãtii miniere, cãtre o societate nou înfiintatã, în schimbul repartizãrii cãtre actionarii societãtii divizate de actiuni la societatea nou înfiintatã. În perioada septembrie-decembrie 2015 au fost angajate servicii de auditare, evaluare, consultant si asistentã juridicã în vederea elaborãrii proiectului de divizare si au fost inventariate si evaluate bunurile, au fost întocmite si auditate situatiile financiare în vederea divizãrii. Procesul de divizare a fost stopat datoritã faptului cã la data de 07.01.2016 s-a deschis procedura insolventei. Trebuie mentionat faptul cã în cursul anului 2016 CEH a intrat de douã ori în insolventã, la cererea sa (în datele de 07.01.2016, respectiv 23.06.2016) si a fost scoasã din insolventã prin deciziile instantei tot de douã ori (în datele de 03.05.2016 si respectiv 08.11.2016). O a treia cerere de intrare în insolventã a fost depusã de societate în data de 29.11.2016 si respinsã de Tribunalul Hunedoara în data de 07.02.2017”, aratã un rãspuns al Ministerului Energiei.
De-a lungul anilor, CEH a plãtit sume importante pentru diferite studii.
Monika BACIU

Un comentariu la „CEH, studii “fãrã numãr”

  • 9 ianuarie 2018 la 09:02
    Permalink

    sa se faca o data investitiile promise de guvernul psd la minele vulcan si livezeni sa nu se mai dea bani de furat

    Răspunde

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.