Încep probele la Termocentrala Paroseni

Lucrãrile pentru conformarea termocentralei Paroseni la conditiile de mediu se apropie de final. Teoretic, lucrãrile ar fi trebuit încheiate la data de 31 decembrie 2017, însã încã mai sunt câteva detalii de pus la punct. Potrivit lui Viorel Stancu, directorul general al CEH, în câteva zile vor începe probele.
“Începem probele. Se va aduce calcar, care se va trece prin câteva procedee. Se vor face probe la cald si probe la rece. Undeva la douã luni vor dura aceste probe”, a declarat Viorel Stancu, directorul general al CEH.
O perioadã, lucrãrile de la termocentrala Paroseni au fost oprite din cauza problemelor financiare ale Complexului Energetic Hunedoara. Anul trecut, pe mandatul lui Mihael Melczer situatia a fost clarificatã, iar constructorul a reluat lucrãrile.
Instalatiile mari de ardere din România trebuie sa se alinieze cerintelor directivelor europene de mediu 2001/80/CE privind limitarea emisiilor în aer a anumitor poluanti si 1999/31/CE privind evacuarea si depozitarea deseurilor, obligatie asumatã de Guvernul României prin documentele de aderare la Uniunea Europeanã. Sucursala Electrocentrale Paroseni detine o instalatie mare de ardere compusã dintr-un grup energetic de 150 MW si un CAF de 103,2 Gcal/h asigurând producerea de energie electrica livratã în Sistemul Energetic National si energie termicã utilizatã pentru încãlzire si preparare apã caldã menajerã în orasele Vãii Jiului. Grupul energetic de la Paroseni, retehnologizat si pus în functie în anul 2007, respectã cerintele Directivei 2001/80/CE privind emisiile de oxizi de azot si pulberi, fiind necesarã implementarea unei instalatii pentru reducerea emisiei de dioxid de sulf din gazele de ardere evacuate în atmosferã.
În vederea respectãrii Directivei 1999/31/CE privind depozitarea deseurilor este necesarã schimbarea tehnologiei actuale de colectare, transport si depozitare a zgurii si cenusii rezultate din procesul de ardere din cazan, cu o tehnologie de colectare, transport si depozitare în slam dens care sã permitã reducerea oricãrui exces de apã si sã previnã spulberarea de cãtre vânt a materialului depus în depozit. Contractul pentru realizarea celor douã investitii, în valoare de 65.300.000 Euro, încheiat în luna noiembrie 2010 cu societatea francezã Constructions Industrielles de la Mediterranee, a intrat în efectivitate în luna decembrie 2012, când a fost posibilã efectuarea primei trageri din creditul acordat de Banca Europeanã de Investitii si s-a efectuat plata avansului de 10 % din pretul contractului. Realizarea celor douã investitii de mediu la Sucursala Electrocentrale Paroseni va permite termocentralei încadrarea în totalitate în normele de mediu ale Uniunii Europene, asigurându-se astfel conditii de functionare pentru urmãtorii 20 de ani.
Monika BACIU

Advertisements

Un comentariu la „Încep probele la Termocentrala Paroseni

 • 9 ianuarie 2018 la 18:39
  Permalink

  Sa ne lamurim:
  De la 01.01.2016 instalatiile mari de ardere trebuie sa se alinieze Directivei 75/2010/CE (referitor la desulfurare aceasta prevede un maxim al emisiilor de oxizi de sulf de 200 mg/Nmc de gaze de ardere), iar instalatiile mari de ardere care pana la aceasta data s-au aliniat la Directiva 2001/80/CE (care prevedea un maxim al emisiilor de oxizi de sulf de 400 mg/Nmc de gaze de ardere) , la solicitarea statelor membre puteau beneficia de un termen de tranzitie (binecunoscutul Plan de Tranzitie), pentru incadrarea in noile valori ale emisiilor poluante prevazute de directiva noua.
  Pentru Paroseni nu a fost solicitat un termen de tranzitie, prin urmare trebuie sa se incadreze in prevederile noii directive (75/2010/CE).
  Asteptam sa vedem rezultatele probelor, pentru ca obligatiile contractuale sunt raportate la vechea directiva.

Comentariile sunt închise.