Investesc în viitorul prescolarilor

Autoritãtile locale de la Lupeni stiu cã elevii sunt viitorul oricãrei comunitãti. Astfel, acestea acordã o atentie deosebitã copiilor.

Dupã ce în primãvara acestui an a fost inauguratã grãdinita de pe strada Parângului, grãdinitã care functiona în corpul clãdirii Scolii Gimnaziale nr.1, o grãdinitã modernã, cu conditii de nivel european, lucrãrile de investitii fiind finantate de la bugetul local, acum Primãria Lupeni a început derularea lucrãrilor de reparatii si modernizare la Grãdinita cu Program Normal nr. 1, situatã lângã piata Cina din Lupeni.

La aceastã grãdinitã au mai fost efectuate lucrãri de reparatii interioare în cursul anului 2006, în cadrul acestor lucrãri au fost executate lucrãri de reparare la acoperisul clãdirii, lucrãri de modernizare la grupurile sanitare si sãlile de clasã, s-au schimbat usile si geamurile au fost înlocuite cu geamuri termopan. În cursul anului 2008 a fost reparatã reteaua termicã si introdusã centralã termicã pe gaz pentru ca cei mici sã beneficieze de cele mai bune conditii.

“Întotdeauna am fãcut o prioritate din proiectele care îi privesc pe cei mici. În prezent am început derularea proiectului care are ca obiect repararea si modernizarea exterioarã a Grãdinitei nr. 1, din apropierea Pietei Cina din Lupeni, lucrãri finantate de la bugetul local. Aceastã clãdire a beneficiat de lucrãri de reparatii si modernizare interioare nu si în exterior. În cadrul acestor lucrãri se vor reabilita: fatada clãdirii, curtea interioarã în cadrul cãreia se va amenaja o parcare pentru masini si împrejmuirea din jurul grãdinitei, pentru cresterea gradului de sigurantã al copiilor. Astfel cã la deschiderea anului scolar cei mici sã se poatã bucura de cele mai bune conditii pentru desfãsurarea activitãtilor didactice”,  spune Cristian Resmeritã, primarul municipiului Lupeni.

Primãria Lupeni nu a dispus însã de fonduri pentru reabilitarea fatadei exterioare a clãdirii, intrucât aceasta nu a beneficiat de lucrãri capitale de reparatii de aproximativ 30 de ani, lucrãrile ce trebuiau efectuate sunt complexe si necesitã un efort financiar considerabil.

Monika BACIU

Advertisements