Încã un pas pentru reabilitarea blocurilor

Municiplitatea de la Petrosani mai face un pas pentru reabilitarea celor 15 imobile din localitate. Au fost scoase la licitatie serviciile de elaborare D.A.L.I. “Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din municipiul Petrosani”.

Caietul de sarcini cuprinde o serie de mãsuri care sunt prevãzute în ghidul de finantare de care proiectantul trebuie sã tinã cont. “Municipiul Petrosani are intentia de a depune douã cereri de finantare pentru accesarea de fonduri prin Programul Operational Regional 2014 – 2020, Axa prioritarã 3, Prioritatea de investitii 3.1., Operatiunea A – Clãdiri rezidentiale. În acest scop a selectat 2 categorii de clãdiri rezidentiale (blocuri) care fac obiectul a 2 loturi”, se aratã în caietul de sarcini.

Conform caietului de sarcini, lucrãrile de interventie/Actiunile sprijinite în cadrul acestei prioritãti de investitie vizeazã o serie de conditii de care proiectantul trebuie sã tinã cont. Mãsurile de crestere a eficientei energetice includ lucrãri de reabilitare termicã a anvelopei; lucrãri de reabilitare termicã a sistemului de încãlzire; instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile; alte activitãti suplimentare.

Potrivit celor de la primãrie, aceste mãsuri fac parte din ghidul de finantare, iar proiectantul trebuie sã tinã cont de ele. O altã problemã identificatã este cea a persoanelor care si-au izolat termic exteriorul locuintei, însã nu au autorizatie. În acest caz, izolatia va fi îndepãrtatã, iar cei în cauzã vor suporta cheltuielile de anvelopare.

Monika BACIU

2 comentarii la „Încã un pas pentru reabilitarea blocurilor

  • 24 august 2016 la 10:04
    Permalink

    au fost alese pe spranceana cele 15 imobile?

  • 25 august 2016 la 09:37
    Permalink

    celor 15? care 15? in oras sunt zeci de blocuri neanvelopate! fuck you mayor!

Comentariile sunt închise.