Zeci de km de retele de apã si canalizare urmeazã a fi reabilitate în Valea Jiului

La fel ca în ultimii ani, societatea de apã din Valea Jiului continuã sã implementeze proiecte care au menirea de a îmbunãtãti infrastructura de apã si canal, în folosul abonatilor societãtii ApaServ Valea Jiului.

În acest sens, societatea de apã din Valea Jiului a demarat un proiect amplu în cadrul Programului Operational de Infrastructurã Mare 2014-2020.

“În data de 25.08.2014, a fost semnat contractul de finantare nr.4359/25.08.2014 pentru Proiectul Asistenta tehnicã pentru pregãtirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apã si apa uzatã regiunea Valea Jiului, în perioada 2014-2020, încheiat intre Ministerul Mediului si Pãdurilor, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Sectorial «Mediu» si S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A., în calitate de Beneficiar. Contractul de servicii având ca obiect Asistenta tehnicã pentru pregãtirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apã si apa uzatã regiunea Valea Jiului, în perioada  2014-2020 a fost semnat în data de 28.08.2014, având o valoare de 10.251.204 Lei si o duratã de 58 de luni”, aratã cei de la ApaServ Valea Jiului. Valoarea eligibilã a Proiectului conform Programului Operational Sectorial «Mediu» este de 10.251.204 Lei, din care: 88,16 % contributia Uniunii Europene, prin Fondul European de Dezvoltare Regionalã: 9.037.461,45 Lei, 10,84 % Buget de Stat:1.111.230,51 Lei, 1,00 % Buget Local: 102.512,04 Lei. Investitiile propuse a fi finantate în perioada 2014 – 2020 constau în principal în reabilitãri ale sistemelor de alimentare cu apã cu risc important asupra sistemului si implicit asupra sãnãtãtii umane, sisteme care si-au depãsit durata de viatã si care se afla într-o stare avansatã de degradare. Investitiile propuse în cadrul prezentului document au fost analizate în cadrul Master Planului si propuse pe lista de investitii pe termen scurt si se adreseazã tuturor componentelor sistemului de alimentare cu apã: captãri, statii de tratare, aductiuni, retele sisteme de comandã si control.

Monika BACIU

Advertisements