Întreprinderile Mici și Mijlocii pot lua bani! ADR Vest a aprobat un nou termen pentru ca investitorii să poată lua banii. Este vorba despre 49 de milioane de euro. Și termenul a fost prelungit până luna viitoare. ADR Vest anunță că a fost prelungit termenul de depunere a proiectelor pentru apelul „Dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenoriatului” din cadrul Programului Tranziție Justă. Se referă la componenta „Investiții pentru dezvoltarea IMM care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă”.
Județul Hunedoara va beneficia de aproximativ 181 de milioane de euro pentru investiții productive în IMM-uri, din care aproape 49 de milioane de euro pentru investiții directe în Valea Jiului.
Valoarea finanțării nerambursabile care poate fi acordată pentru un proiect sub formă de ajutor de stat este de minimum 200.000 de euro și maximum 8.000.000 de euro – valoarea cumulată a celor două tipuri de ajutoare.
De această dată se finanțează crearea de noi unități, extinderea unităților existente sau diversificarea producției prin realizarea de noi produse sau o schimbare fundamentală a procesului general de producție sau a prestării generale a serviciului, cu scopul reconversiei către o economie verde.
Investițiile sprijinite vor susține crearea de locuri de muncă durabile, inclusiv formarea, perfecționarea și recalificarea persoanelor afectate de tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic.
Programul Tranziție Justă răspunde nevoilor de investiții din județele Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova și Mureș, teritorii identificate pentru a fi sprijinite din Fondul de Tranziție Justă în perioada de programare 2021-2027.
Programul are un buget total de 2,5 miliarde de euro, iar județului Hunedoara îi vor reveni peste 525 milioane euro. FTJ sprijină realizarea de investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică în toate statele membre.

Diana Mitrache