Asociatia pentru Ocrotirea Animalelor fãrã Stãpân primeste suma de 2,7 milioane de lei de la Consiliul Judetean Hunedoara. Este vorba de cotizatia anualã a institutiei judetene cãtre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitarã „Serviciul Judetean Pentru  Ocrotirea Animalelor fãrã Stãpân”.
“Asociatia de Dezvoltare Intercomunitarã „Serviciul Judetean pentru Ocrotirea Animalelor fãrã Stãpân”, s-a constituit în anul 2012 în urma asocierii Judetului Hunedoara cu unele unitãti administrativ teritoriale din judet, asociere aprobatã prin Hotãrârea Consiliului Judetean Hunedoara nr.52/2012. Prin adresa nr. 75/01.02.2018, înregistratã la Registratura Generalã a Consiliului Judetean Hunedoara sub nr. 1.422/01.02.2018, se transmite Consiliului Judetean Hunedoara cuantumul cotizatiei necesar asociatiei pentru anul bugetar 2018, în cuantum de 2.700.000 lei”, aratã documentul aprobat de CJH.  La nivelul municipiului Petrosani, cotizatia este în valoare de 100.000 de lei.
Monika BACIU