2014-2020, între restructurare masivã si dezvoltare / Dezvoltare în perioada închiderii minelor din Valea Jiului

8La Petrila, o minã se închide în perioada de dezvoltare 2014-2020.  Administratia localã de la Petrila a lansat în dezbatere publicã planul de dezvoltare pentru perioada 2014-2020. În aceastã strategie sunt incluse mai multe obiective pe care le are în plan administratia localã.

”Am avut la Casa de Culturã o întâlnire cu comitetul de dezvoltare economicã a orasului, o dezbatere publicã la care au participat un numãr destul de mare de cetãteni si oameni de afaceri si conducãtori de unitãti administrative, economice, directorii scolilor, institutilor de învãtãmânt si sãnãtate de pe raza orasului Petrila. Directiile de actiune din acest program de dezvoltare a localitãtii pentru perioada 2014-2020, acest program va apãrea si pe site-ul primãriei acesta va fi urmãrit si dezbãtut si cu alte ocazii inclusiv în sedinta consiliului local de vineri.

Avem prima directie strategicã dezvoltarea si modernizarea si reabilitarea infrastructutii, a doua este îmbunãtãtirea conditilor pentru învãtãmânt, sãnãtate, culturã, sport si petrecerea timpului liber, a treia ar fi îmbunãtãtirea imaginii orasului Petrila, a patra protectia mediului, a cincea îmbunãtãtirea servicilor sociale, dezvoltarea turismului a sasea, directia a saptea dezvoltarea mediului economic, a opta ar fi întãrirea si dezvoltarea administratiei publice locale, a noua cultivarea spiritului civic si implicarea cetãtenilor în viata comunitãtii”, a declarat Ilie Pãducel, primarul orasului Petrila.

În perioada de dezvoltare 2014-2020 mina Petrila îsi va înceta activitatea. În cadrul strategiei administratia localã are în vedere punerea la dispozitia investitorilor terenuri pentru desfãsurarea de activitãti de productie astfel încât acest lucru sã compenseze închiderea unitãtii miniere.

”În primul rând noi cã administratie localã mai putin putem face din bugetul local, doar sã punem la dispozitia investitorilor terenurile cu utilitãti cât mai aproape pentru a se dezvolta unele activitãti chiar de productie în orasul Petrila. Avem centrul de afaceri în orasul Petrila, mai avem spatii libere si unde se pot începe unele afaceri de cãtre cetãtenii care doresc acest lucru si binenteles inclusiv pe platforma minei Petrila ne-am manifestat dorinta si am trimis si adresa scrisã la minister pentru a opri unele active de la mina Petrila chiar în vederea dezvoltãri unor activitãti economice si de productie care sã sustinã activitãtile culturale si sociale care se vor derula pe aceastã platformã”, a mai spus sursa citatã.

La nivelul Vãii Jiului si pânã acum s-a vorbit de atragerea investitorilor, însã niciun nu a realizat investitii masive astfel încât sã absoarbã forta de muncã existentã. Pãducel considerã cã Ministerul Economiei si Guvernul ar trebui sã facã ceva în acest sens având în vedere cã trei unitãti miniere din Vale îsi vor înceta activitatea, iar peste 2400 de oameni vor rãmâne fãrã loc de muncã. Mai mult, prin reducerea activitãtii miniere, administratiile locale pierd bani la bugetul local.

”Noi le facem cunoscut tuturor cetãtenilor, tuturor potentialilor investitori acest lucru, din pãcate si la nivel national se trece printr-o situatie destul de grea si a fost perioada de crizã, din pãcate în toatã Valea Jiului nu s-au înghesuit nici în perioadã anterioarã investitori.

Nu în ultimul rând fac precizarea cã ar trebui Ministerul Economiei, Guvernul României si rog dacã mina Petrila este în program de închidere sã se gândeascã la o alternativã pentru a crea locuri de muncã mãcar pentru cei care acum lucreazã la mina Petrila, aproximativ 600 de suflete încã mai lucreazã la mina Petrila, pentru cã nici la disponibilizãrile care au fost pânã acum guvernele anterioare nu au creat alternative pentru locuri de muncã în Valea Jiului. Nu vom sta cu mâna în sân si toate programele si proiectele care vom putea sã le accesãm în perioada 2014-2020 le vom accesa pentru cã am fãcut-o si în legislatura trecutã si trebuie sã se stie cã marea majoritate a obiectivelor realizate în Petrila au fost fãcute pe fonduri europene pentru cã din bugetul local nu ne putem permite, mai ales dacã se închide si mâna Petrila, doar din banii din taxele si impozitele de la bugetul local”, a mai spus Pãducel.

În aceastã perioadã, toate administratiile locale din Valea Jiului lucreazã la planurile de dezvoltare pentru urmãtoarea perioadã, 2014-2020. La finele anului, se va face scadenta pentru proiectele implementate în decada 2007-2013.

Monika BACIU