În câteva zile va suna primul clopotel / Zeci de unitãti de învãtãmânt din judet încã nu au autorizatie de functionare

9Avize pe ultima sutã de metri. În aceste zile, inspectorii din cadrul Inspectoratului Scolar Judetean Hunedoara si din cadrul Directiei de Sãnãtate Publicã Hunedoara verificã toate unitãtile scolare din judet, pentru ca la începerea noului an scolar copiii sã fie primiti în cele mai bune conditii. Cele mai vizate unitãti de învãtãmânt sunt cele din mediul rural si din Valea Jiului.

În majoritatea scolilor din Valea Jiului lucrãrile de igienizare si reparatii au fost finalizate, însã existã si untitãti de învãtãmânt cu mici probleme. Specialistii de la Directia de Sãnãtate Publicã Hunedoara au în vedere conditiile igienico – sanitare din sãlile de clasã, urmãresc dacã acestea au mobilier specific. Mai mult se verificã dacã unitãtile scolare sunt racordate la reteaua de alimentare cu apã potabilã si  mai este verificatã existenta grupurilor sanitare.

„În aceastã perioadã se efectueazã un recontrol, pentru siguranta si sãnãtatea elevilor. Astfel, verificãm lucrãrile de igienizare dacã au fost fãcute corespunzãtor, grupurile sanitare, asigurarea apei potabile sau starea dozatoarelor, acolo unde este cazul. Totodatã, controlãm sãlile de sport, laboratoarele, internatele si atelierele scolare, dar si sistemele de încãlzire, sau sobele care functioneazã în majoritatea scolilor din mediul rural”, a declarat purtãtorul de cuvânt al DSP, Cecilia Birãu.

Dintre cele 316 institutii de învãtãmânt din judetul Hunedoara, 292 sunt autorizate sã functioneze sanitar-veterinar, iar celelalte încã nu au primit aceste autorizatii. Majoritatea unitãtilor scolare fãrã autorizatie sunt în mediul rural si în Valea Jiului. Prin urmare, trei scoli gimnaziale cu personalitate juridicã si 11 fãrã personalitate juridicã nu au autorizatie sanitar – veterinarã. De asemenea, 10 grãdinite nu au primit autorizatia inspectorilor sanitari de a functiona, deoarece locatia acestora este într-un apartament.

Monika BACIU