S pitalul de Urgenţă Petroşani, judeţul Hunedoara organizează concurs pentru ocuparea mai multor funcții contractuale, de execuție, vacante, pe perioadă nedeterminată. Astfel, se caută inginer IA (S) în cadrul Serv. de Management al calității serviciilor medicale; economist IA (S) în cadrul Serv. R.U.N.O.S.; economist I (S) în cadrul Serv. R.U.N.O.S ; economist I (S) în cadrul Serv. Contabilitate-financiar; economist debutant (S) în cadrul Serv. Aprovizionare -transport; inginer IA (S) în cadrul Biroului Achiziții publice; economist II (S) în cadrul Serv. Administrativ; funcționar I (M) în cadrul Serv. Administrativ; analist IA (S) în cadrul Comp. Informatică-Farmacie; economist debutant (S) în cadrul Comp. Informatică-Farmacie și operator calculator debutant (M) în cadrul Comp. Informatic. Pentru postul de inginer IA și economist IA sunt necesare diplomă de licență și 6 ani și 6 luni vechime în specialitate. Pentru postul de economist I este necesară diplomă de licență și 3 ani și 6 luni vechime în specialitate, iar pentru postul de economist II se cere diplomă de licență și 6 luni vechime in specialitate. Pentru postul de economist debutant este necesară doar diploma de licență, fără a se solicita vechimea în muncă. Pentru postul de funcționar I este nevoie de diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a școlii generale și 6 luni vechime in activitate, iar pentru postul de analist IA este necesară diplomă de licență în specialitate și 6 ani și 6 luni vechime în activitatea de informatică. Pentru postul de operator calculator debutant se solciită diplomă de absolvire a învățământului postliceal sau diplomă de bacalaureat, fără a fi nevoie de vechime. În data de 16 august 2021, ora 10.00 este programată proba scrisă, iar în 18 august 2021, ora 10.00 are loc interviul.

Monika BACIU