Un liceu cu douã calificative: Excelent si foarte bine

Liceul Teoretic Mircea Eliade din municipiul Lupeni este o unitate de învãtãmânt care a primit douã  calificative în urma evaluãrii realizatã de inspectorii ARACIP.
“Excelent” si “foarte bine” sunt cele douã calificative care confirmã calitatea serviciilor educationale. O echipã ARACIP, formatã din patru membri a realizat  evaluarea periodicã externã a unitãtii de învãtãmânt, în vederea atestãrii nivelului calitãtii serviciilor educationale oferite de aceastã institutie de învãtãmânt, la nivel prescolar, primar, gimnazial si liceal.  Comisia de evaluare a verificat minutios toate aspectele desfãsurãrii actului educativ în unitatea de învãtãmânt, la nivel liceal  si la celelalte niveluri ale Scolii Gimnaziale nr. 1 si Scolii Gimnaziale nr. 2 de la Liceului Teoretic “Mircea Eliade”. Au fost  urmãriti  43 de indicatori de performantã, notati apoi cu calificative. Liceul Teoretic „Mircea Eliade” Lupeni a obtinut la 41 dintre indicatori calificativul Foarte bine, iar la existenta si functionarea sistemului de comunicare internã si externã, precum si la existenta si aplicarea procedurilor de optimizare a evaluãrii învãtãrii au fost acordate douã calificative Excelent, ceea ce situeazã aceastã unitate de învãtãmânt printre cele de top la nivel judetean.
“Principalele activitãti desfãsurate de comisia de evaluare au constat în vizitarea spatiilor, observarea proceselor care se deruleazã în scoalã, identificarea gradului de satisfactie a beneficiarilor fatã de serviciile educationale oferite si de implicare în procesul decizional (aplicarea de chestionare elevilor si pãrintilor, realizare de interviuri), analiza documentelor din diferite compartimente ale unitãtii de învãtãmânt. În urma discutiilor purtate, echipa de evaluare a subliniat existenta unei foarte bune colaborãri între elevi, pãrinti si profesori confirmându-se înalta calitate a actului educational din aceastã institutie, deoarece elevii au apreciat implicarea profesorilor în pregãtirea lor, atât pentru concursurile si olimpiadele scolare, cât si pentru sustinerea examenului de bacalaureat. Dovadã sunt numeroasele diplome obtinute la fazele judeteanã si nationalã ale olimpiadelor scolare si situarea liceului nostru în primele locuri din judet în ceea ce priveste rata de promovare la examenul de bacalaureat”, aratã reprezentantii unitãtii de învãtãmânt.
În aceeasi mãsurã, elevii au apreciat climatul cordial din scoalã si disponibilitatea profesorilor de a-i sprijini în organizarea activitãtilor extrascolare, care îi ajutã sã-si valorifice talentele, sã-si dezvolte personalitatea si sã simtã cã fac parte din ”familia Eliade Lupeni”.
Monika BACIU