Universitatea Petrosani, parteneriat cu Universitatea St. Ivan Rilski din Sofia

Universitatea Petrosani va relua parteneriatul cu Universitatea St. Ivan Rilski din Sofia, Bulgaria. În trecut, între cele douã institutii de învãtãmânt superior din Europa a existat un parteneriat de colaborare, însã din diferite motive acesta nu a mai continuat.
Acum, dupã ani de zile, conducerea Universitãtii din Petrosani vrea sã reînnoade pactul de colaborare. Între cele douã institutii de învãtãmânt superior existã puncte comune, ambele fiind specializate în domeniul minier.
“La Sofia am fost la Universitatea St. Ivan Rilski. Este o universitate cu care noi am mai avut parteneriate, este o universitate care are facultatea de mine si facultatea de geologie. Aici sunt asemãnãrile dintre cele douã universitãti, universitate cu care o perioadã nu am mai colaborat, dar care are o serie de atuuri si dorim sã reluãm colaborãrile la alt nivel, în primul rând în ceea ce înseamnã schimburile în cadrul programelor ERASMUS+ si de cadre didactice si studenti la programele de cercetare europene, participarea la simpozioanele stiintifice si publicarea de lucrãri stiintifice”,  a declarat prof. univ. dr. ing. Radu Sorin Mihai, rectorul Universitãtii Petrosani.
Universitatea din Sofia este sprijinitã financiar de companiile bulgãresti care exploateazã resursele  naturale. În schimb, în ceea ce priveste Universitatea din Petrosani acest lucru nu se întâmplã acum, însã reprezentantii institutiei de învãtãmânt superior îsi propun sã atragã astfel de finantãri.
“Universitatea St. Ivan Rilski din Sofia are un sprijin al unui consortiu format din firmele care exploateazã zãcãminte în Bulgaria, toate sunt private si ei sustin si oferã burse si premii studentilor care sunt viitorii lor specialisti. Atunci, o idee de acest gen, desi majoritatea firmelor care exploateazã resursele minerale sunt de stat, poate gãsim solutii în asa fel încât cele care au profit sã poatã sprijini activitatea de pregãtire a specialistilor care se vor îndrepta spre firmele respective”,  a mai spus sursa citatã.
Potrivit conducerii Universitãtii Petrosani pe piata fortei de muncã din România se simte lipsa inginerilor minieri.
“Noi ne strãduim sã formãm specialisti pentru România, în primul rând, dar si pentru întreaga Europã sau pentru alte continente pentru cã învãtãmântul minier trebuie sã fie la nivelul cerintelor mondiale. Desi avem cam putine mine subterane de cãrbuni, avem în schimb exploatãri de cupru, mine de sare, alte zãcãminte si putem efectua si alte activitãti practice nu numai teoretice, astfel încât specialistii nostri sã fie bine pregãtiti. Cãutãm sã atragem studenti în acest domeniu al ingineriei miniere pentru cã deja se simte o lipsã acutã pe plan national de asemenea specialisti. Specialistii nostri sunt cãutati si afarã”, a mai precizat rectorul Universitãtii din Petrosani.
În schimb, Universitatea din Petrosani are încheiat un protocol cu Complexul Energetic Oltenia care acordã burse de studiu studentilor gorjeni care aleg Universitatea din Petrosani.
“Avem un parteneriat cu Complexul Energetic Oltenia, este un parteneriat general si acum cãutãm solutii sã vedem mãsura în care CEO poate acorda burse pentru studentii care provin din zona Gorjului. Sã vinã încoace cu burse oferite de CEO, cu conditia ca dupã absolvire sã stea o perioadã de timp sã activeze în cadrul acestui complex”, a mai spus Radu Sorin Mihai.
În trecut, si companiile miniere din Valea Jiului, însã din cauza problemelor actuale, astfel de burse nu se mai acordã. În schimb, studentii Universitãtii din Petrosani pot efectua stagii de practicã la companiile miniere.
Monika BACIU