Un candidat susține proba scrisă pentru ocuparea unui post de director de școală

U n singur candidat din județul Hunedoara va susține, mâine, proba scrisă pentru ocuparea unui post de director de școală. Potrivit
calendarului, în data de 4 martie vor susține candidații proba scrisă. Este vorba de candidații care la data de 18 februarie 2022 s-au aflat în carantină sau izolare. În județul Hunedoara se înregistrează un singur caz.

Tot în data de 4 martie se vor afișa și rezultatele inițiale. În perioada 16-25 martie are loc esfășurarea probei de
interviu. În data de 31 martie are loc
validarea rezultatelor finale, iar pentru data de 4 aprilie este programată emiterea deciziilor de numire (cu intrare în vigoare la 19 aprilie 2022)
Pentru ocuparea celor 68 de funcţii de conducere vacante, (37 – director și 31 – director adjunct) din totalul celor 183 funcții de conducere (110 – director și 73 – director adjunct), s-au înscris în perioada 19-25 ianuarie, 60 de candidați. Dintre aceștia, au susținut proba scrisă, 51 de candidați.
8 candidați au absentat, iar un candidat a fost declarat amânat din motive medicale.
În urma rezolvării de către candidaţi, a celor 50 de itemi din cadrul testului standardizat prin care se urmărea evaluarea capacităţii cognitive şi a competenţelor relevante pentru activitatea de management educaţional, 34 de candidați (66,66%) au fost declarați promovați obținând note mai mari sau egale cu șapte, iar 17 candidați (33,34%) au fost declarați respinși.
Promovarea candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director/director adjunct se poate face doar in condițiile în care aceștia au obținut minimum nota 7 (șapte) atât la proba scrisă, cât și la proba de interviu.
Monika BACIU