Termen extins pentru reevaluarea locurilor de munca in conditii speciale

R eevaluarea locurilor de munca in conditii speciale se poate face pana la finele lunii decembrie 2012, potrivit unei modificari legislative adoptata de Guvern. De asemenea, acelasi act normativ arata ca INCD – INSEMEX Petrosani este una dintre societatile ce pot face expertizarea tehnica in acest sens.

Angajatorii mai au la dispozitie inca 6 luni pentru reevaluarea locurilor de munca in conditii speciale. Executivul a decis sa impinga termenul legal pana la finele lunii decembrie, fata de 1 iulie cum era pana acum. De asemenea termenul pana la care comisia pentru reevaluarea locurilor de munca in conditii speciale are obligatia analizarii dosarelor si emiterii hotararii de mentinere/respingere a avizului de incadrare a locurilor de munca in conditii speciale de munca s-a modificat de la 30 septembrie 2012 la 31 martie 2013. Potrivit Legii nr.263/2010, locurile de munca in conditii speciale sunt cele din unitatile miniere, pentru personalul care isi desfasoara activitatea in subteran cel putin 50% din timpul normal de munca in luna respectiva; activitatile de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare, zonele I si II de expunere la radiatii; activitatile din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, prevazute de actele normative cu regim clasificat emise pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi; aviatia civila, pentru personalul navigant prevazut in anexa nr. 1; activitatile si unitatile prevazute in anexele nr. 2 si 3; respectiv activitatea artistica desfasurata in profesiile prevazute in lege. Conform hotararii de Guvern mentionate, cheltuielile aferente procesului de reevaluare a incadrarii locurilor de munca in conditii speciale se suporta de catre angajator. Expertizarea tehnica se efectueaza de catre catre Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii “Alexandru Darabont” sau Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Miniera si Protectie Antiexploziva – INSEMEX Petrosani, dupa caz, respectiv laboratoarele de igiena radiatiilor din cadrul directiilor de sanatate publica, autorizate de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare. Pe de alta parte, expertiza medicala se efectueaza de catre directiile de sanatate publica – compartimentul de evaluare a factorilor de risc din mediul de viata si de munca, iar in situatia cand acestea nu au medic de medicina muncii incadrat, de catre centrele regionale de sanatate publica din Institutul National de Sanatate Publica la care sunt arondate directiile de sanatate publica, in baza unei metodologii proprii. Potrivit Guvernului, modificarile sunt rezultatele unor aspecte semnalate de catre angajatori si parteneri sociali. Astfel, angajatorii sunt nevoiti sa efectueze licitatii pentru a putea face expertizarea, proces care poate duce la neincadrarea in termenul legal. In plus, datorita contextului economic, exista societati care nu au putut aloca fondurile necesare expertizarii in timp util, acest lucru necesitand rectificarea bugetului propriu.

Carmen Cosman