Tarife modificate la deponeul de la Bârcea

C onsiliul Județean Hunedoara a lansat în transparență decizională proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor CMID Bârcea Mare, județul Hunedoara și a încheierii unui act adițional la contractul nr. 20110/2018 de delegare prin concesiune a Serviciului de operare și administrare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor CMID Bârcea Mare.

Conform memoriului justificativ SC SUPERCOM SA a solictit modificarea
tarifelor, având ca principale motive creșterile cu costurile cu combustibilul, costul cu
energia electrică, costurile cu piesele de schimb și reparații, cheltuielile cu munca vie și cheltuieli cu taxe și licențe.
Având în vedere cele menționate în Raportul de analiză privind modificarea
tarifelor, propun spre aprobare tarifele
aferente CMID Bârcea Mare pentru anul 2022, după cum urmează:
– tarif depozitare: 219,95 lei/tonă inclusiv TVA, ;
– tarif sortare: 107,67lei/tonă inclusiv TVA;
– tarif tratare mecano-biologică: 65,68 lei/tonă inclusiv TVA
Monika BACIU