Stațiile de tratare a apei, oprite peste 2000 de ore

Stațiile de tratare a apei din cadrul ApaServ Valea Jiului au fost oprite, pe parcursul anului trecut, peste 2000 de ore. Motivele pentru care stațiile au fost oprite sunt multiple. A fost nevoie și de utilizarea de reactivi pentru tratarea apei.

”In perioada 01.01. – 31.12. 2021 dintr-un total de 7.296 ore s-au înregistrat opriri ale funcţionării staţiilor de tratare însumând 2.169 ore, astfel: staţia de tratare apă Taia a fost oprită 1725 ore, staţia de tratare Jieţ 6 ore, staţia de tratare Zănoaga 355 ore, staţia de filtre Braia 83 ore şi staţia de tratare Valea de Peşti 0 ore. Aceste opriri au fost cauzate pe de o parte de uzura morală şi fizică a utilajelor şi instalaţiilor din cadrul staţiilor (Taia, Zănoaga şi Braia) şi pe de altă parte de disponibilităţile de apă din sursele ce alimentează staţiile de tratare, condiţionate de fenomenele meteorologice (inundatii), acestea din urmă impunând funcţionarea cu reactivi timp de 2.158 ore astfel: Taia 649 ore, Jieţ 345 ore, Zănoaga 0 ore, Braia 0 ore şi Valea de Peşti 1164 ore”, arată raportul ApaServ Valea Jului.
Pentru îmbunătăţirea parametrilor, Staţiile de tratare Taia şi Zănoaga
sunt în reabilitare şi retehno-logizare în baza proiectului finanţat pe fonduri Europene 2014-2020.
Staţiile de tratare ale
apei Jieţ şi Valea de Peşti
au beneficiat de lucrări de reabilitare şi retehnologizare în cadrul proiectului ,,Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă potabilă şi apă uzată în judeţul Hunedoara (Valea Jiului)” ceea ce a dus la funcţionarea staţiilor fără opriri majore asigurându-se furnizarea apei în parametri calitativi superiori către toţi utilizatorii.
”În perioada opririi staţiilor de tratare şi al
lucrului cu reactivi s-a
intensificat monitorizarea parametrilor de calitate ai apei potabile (apă brută,
apă decantată şi apă reţea) prin metode şi mijloace specifice activităţii din cadrul staţiilor de tratare apă”, mai notează raportul.
Monika BACIU