Serviciul social ”Masă pe roți” înființat la Lupeni

Aleșii locali din municipiul Lupeni au aprobat la ultima ședință a Consiliului Local, din luna Februarie, înființat unui serviciu social adresat persoanelor vulnerabile din localitate.

Este vorba despre Serviciului Social „Masa pe roți”, care face parte din amplul proiect social „BAHTALO! Împreună combatem sărăcia și
discriminarea!”, finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.
Serviciul Social furnizat în comunitate „Masa pe roți” va funcționa în cadrul Direcția Asistență Socială a Municipiului Lupeni, fără personalitate juridică și fără
organigrama distinct.
Potrivit programului, beneficiarii Serviciului Social furnizat în
comunitate „Masa pe roți” sunt copiii din familiile care se află într-o situaţie materială precară, expuse marginalizării şi excluziunii, respectiv persoanele în vârstă de peste 65 de ani, care se află într-o situaţie materială precară, expuse marginalizării şi excluziunii; etc. Pentru a beneficia de serviciile sociale furnizate de Serviciul Social furnizat în
comunitate „Masa pe roți” solicitanții (sau reprezentanții lor legali) vor depune pentru întocmirea dosarului o cerere de acordare de servicii; copii după buletinul/ cartea de identitate, certificatul de naştere, certificat de căsătorie, după caz, ale solicitantului; acte
medicale privind starea de sanatate; copie cupon de pensie/ adeverinta ANAF.
Decizia de admitere/ respingere este luata de coordonatorul serviciului si managerul de proiect, în urma propunerilor făcute de asistentul social din cadrul serviciului social. In urma aprobarii/ respingerii se emite o dispozitie care precizeaza începerea/
suspendarea serviciilor. Dispozitia de admitere/ respingere a cererii se comunica solicitantului.
Acordarea serviciilor sociale se realizează în baza unui contract, încheiat între furnizorul de servicii sociale şi beneficiar, în care se stipulează serviciile
acordate, drepturile şi obligaţiile părţilor, precum şi condiţiile de finanţare. După încheierea contractului un exemplar se înmânează beneficiarului și un exemplar rămâne la dosarul acestuia.
În cadrul acestui proiect vor avea loc și activităţi de sensibilizare şi informare a populaţiei prin sporirea conținutului educațional ce promovează toleranța față de grupurile sociale vulnerabile, dar și de conceperea și implementarea unor campanii susținute educative și de sporire a conștientizării diversității, adresat atât publicului larg cât și factorilor de decizie; promovarea participării sociale prin diseminarea prin canalele mass-media a interacțiunilor reușite între beneficiari și personalul de specialitate; informarea beneficiarilor și a publicului larg despre existența Cartei drepturilor beneficiarilor, prin diverse căi de comunicare, inclusiv
organizare de întâlniri cu grupuri vulnerabile; deținerea și punerea la dispoziția beneficiarilor și a publicului larg prin diverse căi de mediatizare, materialele informative privind serviciile oferite și activitățile derulate: materiale scrise, broșuri, filme și/ sau fotografii de informare sau publicitare, etc.