Ședinta ordinară a Consiliului Judetean Hunedoara

ROMÂNIA

JUDEȚUL HUNEDOARA CONSILIUL JUDEȚEAN

                                                                                             Având în vedere dispoziţiile art.7 alin.1 din Legeanr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, se aduce la cunostinţa publicăfaptul , în data de 27.08.2021, ora 11,00, se vadesfășura în sala de ședințe din sediul ConsiliuluiJudețean Hunedoara, situat în municipiul Deva, str.1 Decembrie 1918 nr.28, județul Hunedoara, ședințaordinară a Consiliului Județean Hunedoara, cu următoarea  ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

3. Proiect de hotărâre privind validarea rezultatului examenului organizat în vederea ocupării funcției vacante de Șef Serviciul Județean de Medicină Legală din cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Centrului de Cultură și Artă al Județului Hunedoara;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2021, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli ale spitalelor de interes județean, virările de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol al bugetului, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget, pe anul 2021;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

7. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Hunedoara rezultat la închiderea exerciţiului bugetar  al anului 2020, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare  prevăzute în bugetul propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2021;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

8. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de administrație  al Centrului de Pedagogie Curativă Simeria pentru anul şcolar  2021 2022;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

9. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de administrație al Direcției Generale de Administrare Monumente și Promovare Turistică a Județului Hunedoara;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Teatrului Dramatic ”Ion D. Sîrbu” Petroșani;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

11. Întrebări, interpelări.